Solid resultatvekst for Westcon Group

Westcon Group hadde en inntektsvekst på 31 prosent i 2019. 

RESULTATVEKST: Scarabeo 8 (Saipem) og West Elara (Seadrill) til reparasjon/ombygging ved Westcon-verftet i Ølen.  Foto: Ivan Kverme
Oljeservice

Westcon Group leverte et samlet driftsresultat i 2019 på 80 millioner kroner, mot 5,2 millioner kroner i 2018.

Det opplyser Westcon Group i en pressemelding mandag. 

Driftsinntektene endte på 2,56 milliarder kroner, mot 1,96 milliarder kroner året før. Det tilsvarer en vekst på 31 prosent.

Finansdirektør Helge Jørgensen påpeker imidlertid at 2019 var et krevende år for virksomheten. 

- Selv om inntektene og resultat ble bedret sammenlignet med 2018, var også 2019 et krevende år med lave marginer for flere av selskapene i konsernet. Likevel viser vi at selskapene er godt posisjonert i sine markeder. Særlig godt fornøyd er vi med at vi fortsetter å levere lønnsom vekst innenfor det grønne skifte med våre løsninger for elektrifisering innen maritim sektor, sier Helge Jørgensen, finansdirektør i Westcon Group.

Jørgensen trekker frem datterselskapene Westcon Power & Automation (WPA), Westcon Yards og Westcon Løfteteknikk, som bidro sterkt til det positive driftsresultatet. 

– Bidraget fra disse tre selskapene gjør at konsernet går med overskudd i 2019: Verftsvirksomheten i Yards, som er fordelt på flere forretningsområder og lokasjon, har tjent bra med penger. Når det gjelder elektro- og automasjonsdelen WPA, ser vi fortsatt et sterkt voksende marked for landstrømsanlegg og hel- eller delelektriske systemer for skip. WPA har en solid ordrereserve på 700 millioner kroner. I tillegg har markedet for Westcon Løfteteknikk tatt seg opp gjennom hele 2019, sier Jørgensen.

Regnskapstall for Westcon Group

(mill NOK)20192018
Driftsinntekter2.565.2191.957.342
Driftsresultat80.3155.217
Årsresultat14.7061.511

Utfordrende fremtidsmuligheter

Jørgensen vurderer fremtidsmulighetene innenfor oljesektoren som utfordrende på grunn av lav oljepris og coronapandemien.

- Vi opplever at prosjekter er blitt utsatt og oljeprisen gjør at vi venter lavere investeringsaktivitet. Samtidig ser vi positive markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder. Dette har gitt viktige og vil gi nye nybyggings- og ombyggingsoppdrag fra flere markedssegmenter framover. Samtidig jobbes det med nye muligheter innen andre markedsområder som kan styrke konsernets samlede aktivitetsnivå fremover, sier han.

Westcon Group

  • Westcon Group er morselskapet i Westcon-konsernet
  • Datterselskaper er Westcon Yards, Westcon Power & Automation, Westcon Løfteteknikk, Westcon Geo, Westcon Yards Florø, Westcon Olvondo og Westcon Invest.
  • Konsernets virksomhet spenner fra skipsbygging samt ombygging, reparasjon og vedlikehold av skip og rigger til drift av seismikkskip, subsea, fabrikasjon, engineering, installasjon av elektro/automasjon/batterisystem samt inspeksjon/sertifisering og salg/utleie av løfteutstyr.
  • Westcon Group har forretningskontor i Vindafjord kommune som ligger nord i Rogaland.
olje
westcon
regnskap
2. kvartal
Nyheter
Oljeservice
Børs
Olje