Optimismen råder i Kværner

Kværner-sjef Karl Petter Løken har ristet av seg den største usikkerheten etter corona-utbruddet og øyner vekstmuligheter.

SER OPP OG FREM: Kværner-sjef Karl Petter Løken er tilfreds med markedsutsiktene til tross for den usikkerheten corona-pandemien har skapt.  Foto: NTB SCANPIX
Oljeservice

– Andre kvartal har utviklet seg positivt, og samtidig er utsiktene for årene fremover positive. Markedsutsiktene gir muligheter for gradvis vekst, sa konsernsjef Karl Petter Løken med optimisme da han presenterte Kværners resultat for andre kvartal torsdag.

Da coronapandemien stengte ned det meste i begynnelsen av mars og oljeprisen kollapset, skyllet usikkerheten inn over olje- og oljeservicesektoren – også Kværner. Selv om usikkerheten ikke helt har sluppet taket, mener konsernsjefen at han har et bedre bilde av situasjonen.

– Våren har vært utfordrende for oss alle, men mot slutten av andre kvartal kom det svært gode nyheter, sier Løken.

Han tenker på Aker BPs annonsering av Hod, hvor Kværner ble tildelt kontrakten for leveranse av plattformdekket og stålunderstellet til brønnhodeplattformen på feltet, samt de nye skatteinsentivene som myndighetene presenterte i juni.

Legger vekt på skattepakken

Løken mener skattepakken gir gode insentiver for oljeselskapene til å sette i gang prosjekter, og venter at det vil bli tildelt flere store oppdrag i markedet som følge av dette de neste tre årene.

– I dialogen med regjering og Storting denne våren, sa oljeselskapene som opererer på norsk sokkel at de hadde mer enn 20 prosjekter de kunne starte opp hvis prosessen endte med skattejusteringer på et attraktivt nivå. Konklusjonen var på linje med det industrien foreslo, sier Løken.

På listen av prosjekter som er aktuelle for Kværner står blant annet ovennevnte Hod, Noaka, Peon og Wisting.

– Det er estimert at prosjektlisten i sum kan trigge investeringer på over 200 milliarder kroner i årene fremover, sier Kværner-sjefen.

– Vi ser kontraktsmuligheter i nøkkelprosjekter både i Norge og internasjonalt, og venter at dette vil bidra til et stabilt aktivitetsnivå i mange år.

Ser sterk vekst i fornybart

I tillegg kommer muligheter innen fornybar energi, som er på full fart frem. Konsernsjefen tror flere av de kommende olje- og gassprosjektene vil bli drevet av fornybar kraft.

– Vi ser en sterk vekst i fornybart og har investert i dette. Det vil reflekteres i ordreboken fremover, sier Løken.

FREMTIDEN: Kværner skal bygge betongstrukturer til 11 offshore vindturbiner til Hywind Tampen-prosjektet. Foto: Equinor

Selskapet er allerede involvert i fornybarprosjekter, deriblant Hywind Tampen, hvor det i fjor ble tildelt en milliardkontrakt for bygging av 11 flytende betongstrukturer.

Aksjen til værs

Positive toner fra Kværner har sendt aksjen kraftig opp denne uken.

Torsdag ettermiddag steg Kværner-aksjen 5 prosent til 8,30 kroner, men mye av oppgangen ble tatt ut mandag da selskapet kom med et forvarsel på tallene som ble presentert i går. Da steg aksjen hele 33 prosent.

Mandag avslørte selskapet at det for 2020 som helhet venter inntekter på rundt 7,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på rundt 5 prosent, eksklusive en forventet corona-effekt på omtrent 150 millioner kroner.

Tidligere hadde Kværner varslet at det ventet inntekter på 6 milliarder kroner og en margin på 3 prosent i år. Et konsensus av analytikere så for seg inntekter på 6,3 milliarder kroner i 2020.

Kværner

(Mill. kr)2.kv./202.kv./19
Driftsinntekter1.4681.876
Driftsresultat11590
Resultat før skatt11592
Resultat etter skatt8469

Kværner hadde en ordreinngang på 3,3 milliarder kroner i andre kvartal, noe som løftet ordreboken til 9 milliarder kroner. Dermed er den tilbake på samme nivå som for et år siden, etter et år med nedgang.

– Andre kvartal har utviklet seg positivt for pågående nøkkelkontrakter og rammeavtaler sammenlignet med da coronaen startet. I sum er effekten en betydelig betydelig bedring i resultatene og utsiktene i forhold til tidligere prognoser, sier Løken, som samtidig vet at han har en sterk balanse i ryggen.

Kværner hadde en kontantbeholdning på over 1,7 milliarder kroner og ingen rentebærende gjeld ved utgangen av andre kvartal.

Kværner

  • Gjennomfører bygge- og oppgraderingsprosjekter av plattformer og anlegg for olje- og gassindustrien og fornybar industri, såkalte EPC-løsninger (ingeniørtjenester, anskaffelser og konstruksjonstjenester).
  • Har rundt 2.800 ansatte og hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 2,2 milliarder kroner.
  • Største aksjonær er Aker Kværner Holding med en eierandel på 41,02 prosent. Aker Kværner Holding eies av Aker ASA og staten. Nest største aksjonær er HitecVision med en eierandel på nesten 16 prosent.