Radøygruppen går motstrøms i oljeservicenæringen

Mens oljeservicenæringen går igjennom en krise kan familieeide Radøygruppen vise til en vellykket omstrukturering som snudde store tap til overskudd.

EKSPANSJON: Radøygruppen har nylig investert 70 millioner i et nytt produksjonsanlegg og planlegger investeringer for 30-50 millioner de neste fem årene. Foto: Radøygruppen
Oljeservice

– Oljekrisen i 2014 gjorde at vi omstrukturerte virksomheten. Vi endret markedsfokus ved å gå fra produksjon av stålstrukturer til å produsere komplette subsea-systemer, sier adm. direktør Lasse Ståløy.

Radøygruppen hadde et toppår rett i forkant av oljepriskollapsen i 2014. Omsetningen ble året etter mer enn halvert og bunnlinjen endte i minus. Eierne har siden måtte leve med negative resultater i en årrekke inntil tidevannet snudde for virksomheten ifjor. 

Turnaround

Virksomhetens resultat på plussiden i 2019 skyldes ifølge Ståløy at selskapet har vært igjennom en omstilling:

– På produksjonssiden har vi fusjonert inn et engineering selskap og har automatisert flere produksjonsprosesser, forklarer Ståløy.

– Ved å reposisjonere oss i et bredere spekter av segmenter i subsea og tilby komplette system og tjenester har vi klart å snu skuta og få en positiv bunnlinje, utdyper Ståløy.

Radøygruppen er en familiebedrift med 50 år lang historie. Virksomheten holder til på Radøy, som ligger et lite stykke utenfor Bergen. Selskapet produserer stålstrukturer og subsea-systemer og selger sine produkter hovedsaklig til petroleumsnæringen.

OPTIMIST: Adm. direktør Lasse Ståløy i RadøyGruppen Foto: RadøyGruppen AS

Han trekker også frem  langsiktig perspektiv som en hjørnestein i selskapets snuoperasjon. 

– Vi er en familiebedrift med en lang historie. Vi har alltid hatt en langsiktig plan for vår virksomhet og selv om det har vært oljekrise og coronakrise, er det viktig å huske på at det har vært kriser før og at fokuset må være på de lange linjene i økonomien, sier Ståløy.

RADØYGRUPPEN AS

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter172109
Driftsresultater3−20
Resultat før skatt1,7−22
Årsresultat1,3−22

Business as usual

Offshorenæringen har under coronakrisen gått på et mageplask hvor mange investorer har gått fra å være forsiktig optimister til å rive seg i håret. Ståløy kan derimot fortelle at RadøyGruppen fortsatt er på rett kjøl.

– Coronakrisen har rammet oss ved at en del mulige ordre er blitt satt på hold, men vi har  en del prosjekter gående. Prosjektene har en varighet på mellom 3 måneder og 18 måneder. Så vi er relativt skånet fra krisen.

– Vi har så langt i år klart å levere positive resultater. Vi venter at 2020 vil bli enda bedre enn fjoråret og planlegger videre ekspansjon.

Radøygruppen har likevel ikke gått helt klar av alle skjær i sjøen. Særlig stengte grenser  har skapt hodebry.

– Vi har under coronakrisen hatt utfordringer med å få inn utenlandsk personell og råmaterialer, forteller Ståløy.

Grønn satsing

Radøy-sjefen kan røpe at han ser for seg et inntog i grønne segmenter.  

– Vi sitter med mye kompetanse som kan brukes i for eksempel offshorevind og havbruk. Vi har flere konkrete henvendelser og ser for oss en satsing i disse segmentene fremover, forklarer Ståløy.