Reach Subsea kan rapportere om sterke tall for juni

Aksjen har ramlet ned i år, til tross for at de kan rapportere om sterke tall for juni.

LEVERER: Gode tall fra Reach Subsea for juni.  Foto: Reach Subsea
Oljeservice

Oljeserviceselskapet Reach Subsea leverte i dag rapport for juni-tallene og viser til gode tall i ROV-markedet («Remotely Operated Vehicle» eller «Fjernstyrt undervannsfarkost»).

Selskapet viser til vekst i antall ROV-dager solgt i løpet av juni sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I juni i år ble det solgt 258 ROV-dager, mens det for samme periode i fjor kom på 219 dager. 

Det var også en betydelig økning i offshore arbeidskraft fra juni i fjor til tilsvarende periode i år. Det ble i juni 2019 solgt 1336 dagsverk, mens det i juni 2020 ble solgt 2115. 

Antall fartøysdager solgt økte marginalt fra 103 til 104 i juni i år. 

Reach-aksjen har falt omtrent 28,0 prosent fra nyttår, men har hatt en liten opptur på 1,8 prosent siste måneden. Selskapet handles i skrivende stund til 1,14 kroner. 

oljeservice
reach subsea
Nyheter
Oljeservice
Børs