Positive resultater sendte Akastor opp

Til tross for tøffe tider i oljeservice kunne Akastor legge frem positive resultater torsdag. Det sendte aksjekursen kraftig opp. 

POSITIV: Konsernsjef Karl Erik Kjelstad er fornøyd med portfeøljeselskapenes prestasjoner i andre kvartal.  Foto: FOTO: AKER
Oljeservice

Som følge av både pandemi og oljepriskollaps venter adm. direktør Karl Erik Kjelstad i Akastor usikre markeder for investeringsselskapets porteføljeselskaper ut året og videre inn i 2021.

Under torsdagens kvartalspresentasjon sier Kjelstad likevel at han er fornøyd med at selskapene har levert positive resultater i et krevende kvartal. 

Det samme skulle markedet vise seg å være, i løpet av formiddagen steg Akastor-kursen kraftig, og var ved 14.00-tiden opp 8,7 prosent til 5,64 kroner. Den seneste måneden har Akastor-aksjen krøpet 11 prosent oppover, men er likevel ned drøyt 43 prosent så langt i år. 

Kraftig gjeldsøkning

I løpet av kvartalet falt Akastors inntekter med fire prosent, fra 1,3 milliarder i i fjorårets andre kvartal til 1,25 milliarder kroner i år. Borepakkeentreprenøren MHWirth står alene for 1,1 milliard av selskapets omsetning.

Likevel endte resultatet i pluss, hovedsakelig som følge av en positiv valutaeffekt. Resultatet etter skatt kom inn på 16 millioner kroner, en oppgang fra et tap på 78 millioner kroner året før. Det er også en betydelig forbedring fra et negativt resultat på 407 millioner kroner i første kvartal.

I løpet av de seneste tre månedene har selskapet økt gjelden med 100 millioner kroner. Dermed har Akastor en rentebærende gjeld på 1,49 milliarder, mot 898 millioner kroner på samme tid i fjor.

Taus om oppkjøpsplaner

På utgiftssiden er det ført 43 millioner kroner i kostnader knyttet till oppkjøp og fusjoner, uten at Kjelstad ønsket å gå på inn på hva dette gjaldt under torsdagens presentasjon.

– Jeg er forsiktig med å si noe om pågående oppkjøpsprosesser, dette opplyses om kun av regnskapsmessige årsaker, responderte Kjelstad på analytikernes spørsmål under kvartalspresentasjonen.

Akastor

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter1.2541.304
Driftsresultat (EBITDA)70114
Resultat før skatt48-26
Resultat etter skatt16-78

Coronautbrudd og forsinkelse

Porteføljeselskapet AKOFS, som ikke er konsollidert inn i Akastors regnskaper, hadde driftsinntekter på 201 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 83 millioner kroner. 

AKOFS har fremdeles alle fartøyer på kontrakt, men opplevde 17 dager nedetid for skipet «Aker Wayfarer» i juni, som følge av coronautbrudd om bord. Skipet «Aker Seafarer» har også opplevd forsinkelser som følge av pandemien, men er ventet å starte på kontrakt for Equinor i august.

Ved utgangen av kvartalet satt Akastor på ordrereserver til en verdi av 2,83 milliarder kroner etter en ordreinngang på 1,17 milliarder kroner. Til sammenligning var ordrereservene på 3,53 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal i fjor. 

Akastor skal ikke ha hatt noen store engangskostander som følge av pandemien, så langt har den globale nedstengingen resultert i at porteføljeselskapene sysselsetter 300 færre årsverk til sammen, men dette dreier seg hovedsakelig permitteringer eller innleid arbeidskraft.

akastor
aker
karl erik kjelstad
Nyheter
Oljeservice
Børs