Leverer milliardunderskudd i oljeservice – ser potensial i vindkraft

Subsea 7 leverer krisetall, men retter oppmerksomheten mot vindkraft og er optimistiske til andre halvår.

LEVERER TALL: Subsea 7 legger frem tall for andre kvartal. Foto: Per Eide
Oljeservice

Andre kvartal har blitt påvirket i stor grad av coronakrisen, og Subsea 7 har kuttet drastisk i kostnader i tillegg til en omfattende restrukturering.

Oljeservice blir i tillegg hardt rammet av en volatil oljepris og vanskelige arbeidsforhold på grunn av produksjonskutt fra OPEC. 

Subsea 7 leverer som følge av dette milliardunderskudd, men andrekvartalsrapporten omtales blant meglerhus som en lettelse for investorer.

– Vi rapporterer en negativ EBITDA på 9 millioner dollar som reflekterer redusert aktivitet, påvirkning fra coronakrisen og 104 millioner dollar i restruktureringskostnader, sier konsernsjef John Evans.

Han understreker imidlertid at selskapet fikk 1,7 milliarder dollar i nye ordre i fornybar energi-segmentet – hovedsakelig innen vindkraft – hadde sterk kontantgenerering og god fremgang i restruktureringen.

Evans poengterer også at balansen er sterk og at likviditeten har økt.

Sterkt kvartal samlet

Fearnley Securities-analytiker Øystein Vaagen skriver i en rapport onsdag at kvartalet for Subsea 7 samlet sett var sterkt, og viser videre til at ordreboken nå er på 7 milliarder dollar.

«Vi forventer å øke inntektsestimatene for både 2020 og videre», skriver han.

Vaagen skriver ellers at Subsea 7's posisjon i energiskiftet fortsetter å vokse seg sterkere med totalt ni annonserte tildelinger innenfor fornybar siden 2018 og en ordrebok på 2,2 milliarder dollar, som utgjør 31 prosent av den samlede ordreboken.

Han anser selskapet som godt posisjonert for fremtidige tildelinger.

Arctic Securities mener at andrekvartalsrapporten kan anses som en lettelse for investorer.

Meglerhuset underbygger dette med at restruktureringskostnader og nedskrivninger nå er tilbakelagt, risikoen rundt estimatene på kort sikt er redusert, utsiktskommentarene har forbedret seg og tolvmåneders forward EV/ebitda nå handles på linje med det historiske gjennomsnittet, ifølge TDN Direkt.

Aksjen er i skrivende stund opp 1,7 prosent til 69,62 kroner.

Tiden fremover

Siden mars har markedet stabilisert seg noe med en delvis innhenting i oljeprisen. 

Subsea 7 skriver i notene i regnskapet at «kundenes budsjett har sunket med 25-30 prosent fra begynnelse av året, og at det fører til at enkelte kontrakter har blitt utsatt. [Selskapet] har imidlertid ikke hatt noen kanselleringer per i dag.»

Restruktureringen skal også bidra til å hjelpe selskapet å komme gjennom pandemien med skinnet i behold.

I fornybar energi-segmentet skriver Subsea 7 at aktiviteten stort sett er upåvirket av krisen, men at det er stor konkurranse innen næringen. 

I april trakk selskapet guidingen for 2020 på grunn av usikkerheten knyttet til pandemien. Nå skriver selskapet at andre halvår ser bedre ut.

«Antall prosjekter for resten av året har bedret seg. Per nå forventer vi at inntektene for hele 2020 vil være på linje med fjoråret», skriver Subsea 7 i regnskapet.

Subsea 7 S.A.

(Mill. dollar)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter754958
EBITDA-9171
Resultat før skatt-93836
Resultat etter skatt-92223,5

Subsea 7 S.A.

  • Undervannsentreprenør med hovedkontor i London. 
  • Utfører installering, rørlegging, inspeksjoner, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider under vann. 
  • Har en flåte på 34 konstruksjonsskip, dykkerfartøyer, rørleggingsskip og installasjonsfartøyer, og mer enn 175 fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). 
  • Konsernsjef er John Evans. 
  • Fikk nåværende selskapsform i januar 2011 etter fusjon med Acergy. 
  • Største aksjonær er Kristian Siem.