Ståle Kyllingstad slo til og økte resultatet med 755 prosent

Jærbuen Ståle Kyllingstad økte resultatet med 755 prosent til 228 millioner kroner i fjor etter vellykkede kostnadskutt. Nå ser han lyst på oljebransjens fremtid. 

SKRYT TIL POLITIKERNE: – Jeg må skryte av det politiske miljøet i Norge som forsto bransjens utfordringer og gjorde noe med det, sier Ståle Kyllingstad. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

– Jeg synes fjoråret ble bra. Det er klart at det var en tøff periode for oljebransjen som varte inn mot 2018 og inn i første kvartal 2019, sier eier og styreleder i Håbakken og IKM-selskapene, Ståle Kyllingstad.

– Likevel var resten av 2019 et veldig aktivt og godt år, med mye kontrakter som ble tildelt.

Dette gjenspeiler seg i konsernets årsrapport, og resultatet før skatt økte med 755 prosent til 228,1 millioner kroner i fjor.

Satser på ESG

Kyllingstad forteller at den svimlende resultatutviklingen i hovedsak skyldes god drift og uttelling for kostnadskuttene gjort tidligere år, i tillegg til at selskapet entret nye forretningsområder.

Selskapet har blant annet lenge sett på muligheter innen grønn energi og jobber med teknologier som direkte og indirekte bidrar til å redusere utslipp. I år opprettet de en egen divisjon som skal ha ansvar for fornybarsektoren.

I 2019 hadde konsernet 30 millioner kroner i forsknings- og utviklingskostnader. 

Kyllingstad planlegger å øke fornybarsatsningen, og ser spesielt muligheter for vedlikehold av både flytende og bunnfast havvind.

– Alltid utfordringer

Spesielt første halvår i 2020 har vært krevende for oljebransjen. Coronakrise, redusert oljeetterspørsel og økt oljetilbud medførte en kollaps i oljeprisen i vår. Dette påvirket følgelig oljeselskapenes aktiviteter innen både leting, produksjon og vedlikehold – som preger IKMs forretningsområder.

– Vi fikk eksempelvis tildelt en kontrakt 11. mars, og så ble den kansellert 13. mars. Nå har det normalisert seg, og skattepakken er såpass bra at næringen har fått et nytt løft, sier oljeservicegründeren.

– Det er alltid utfordringer du må løse. Vi fikk litt for lite arbeid for ROV-ene våre i fjor. Likevel ble det vunnet mange kontrakter i 2019 som ikke skulle begynnes på før i år. Det ble også prosjektforsinkelser på grunn av covid-19, men vi begynner på dem nå.

– Vi fikk en smell, i likhet med nesten alle jeg kjenner i mars og april. Det var noen fæle måneder.

Ifølge Kyllingstad trenger oljeselskapene en oljepris på rundt 40 dollar fatet for å få det til å gå rundt og opprettholde aktiviteten i servicenæringen.

Ved inngangen av året lå oljeprisen på 67 dollar. Onsdag formiddag er den opp 1,04 prosent til 43,69 dollar, ned 34 prosent fra 1. januar. 

Håbakken

  • Morselskap og eneeier av IKM-selskapene, som har sin virksomhet innen olje- og offshoreindustrien, særlig rettet mot drift og vedlikehold, nybygg og subsea.
  • IKM leverer også fjernstyrt undervannsfarkost-tjenester (ROV), som brukes til vedlikehold og inspeksjon av installasjoner på havbunnen.
  • Selskapet eies 97 prosent av Ståle Kyllingstad, 1 prosent av Kristina B. Kyllingstad, 1 prosent av Vegard B. Kyllingstad og 1 prosent av Runar B. Kyllingstad.
  • IKM Gruppen sysselsetter rundt 2.340 ansatte verden over.

Hyller politikernes tiltak

Statsminister Erna Solberg (H) lettet skattetrykket i en krisepakke for olje- og gassnæringen. Kyllingstad er godt fornøyd med hvordan regjeringen har forstått bransjens problemer og måten regjeringen har løst de på.

– Hele næringen merker godt til hjelpepakken fra myndighetene. All ære til politikerne for den, de løste hva som kunne blitt en ny oljekrise og særlig en ny oljeservicekrise.

– Redningspakken gjør at bransjen i dag får fem gode år.

Når oljeselskapene tråkker på investeringsbremsen, får oljeserviceselskapene kjenne ekstra på det som følge av færre oppdrag og kontraktskanselleringer.

– Hvis oljeselskapene slutter å bruke penger, er det kun det mest basic vedlikeholdet som fortsetter og resten blir satt på pause, sier Kyllingstad.

Redningspakken gjør at bransjen i dag får fem gode år
Ståle Kyllingstad, Håbakken/IKM Gruppen

Ser lyst på siste halvår

Siden oljeprisen bunnet ut i april på 19,66 dollar pr. fat, har den steget med nesten 123 prosent til over 43 dollar. Dette gir økt aktivitetsnivå for IKM Gruppen, som nå sitter på en ordrereserve på 8 milliarder kroner.

– Nå er det en naturlig flyt av nye prosjekter som kommer, så det er liv i næringen. Nåverdien av investeringene er blitt mye bedre, sier Kyllingstad.

Kyllingstad er en betinget optimist, men kan med en gang si at han etter et mørkt første halvår, ser lyst på siste halvår av året.

Spisser internasjonal satsing

De seneste årene har IKM Gruppen konsentrert seg mye om internasjonalisering, men har nå funnet ut hva som fungerer og ikke. Det vil derfor fokusere mer på en spissere tilnærming til nye markeder.

– Vi fortsetter med vår internasjonale satsing, men skal spisse den mer fremover. Det viste seg at noen av markedene vi gjorde inntreden i, eksempelvis Korea, ikke var så relevante for vår del.

Kyllingstad trekker spesielt frem Brasil som et marked med stort potensial. Landet er verdens 15. største oljeprodusent.

– Vi anser Brasil som et spennende marked, med et spennende oljemarked som kan minne om Norge for 20–25 år siden, sier han.

Tidsskriftet Kapital anslo Kyllingstads formue i 2019 til 1,85 milliarder kroner.

Håbakken

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter3.9403.328
Driftsresultat317,9114,0
Resultat før skatt228,130,2
Årsresultat192,91,5
Egenkapital666,2531,0
Gjeld2.0002.282
ståle kyllingstad
ikm
håbakken
oljeservice
Nyheter
Oljeservice
Finans