DeepOcean tapte 430 millioner kroner

Triton-eide DeepOcean tapte 430 millioner kroner i 2019. Nå ser selskapet en risiko for å bryte låneforpliktelsene tidlig i 2021.

KNALLTØFT: Subsea-selskapet DeepOcean tapte 49 millioner dollar i fjor. Marginene er svake og oppdragene for få. Foto: Roar Lindefjeld
Oljeservice

DeepOcean leverer et bredt spekter av subseatjenester til petroleumsindustri, fornybar energi, telekom, kraftsystemer og forsvarssystemer, og har siden 2016 vært eid av oppkjøpsfondet Triton.

I slutten av 2018 gjorde selskapet en refinansiering, og har de seneste årene arbeidet hardt med å kutte kostnader og optimalisere prosjektene sine. 

Et elendig marked for oljeservice gjorde at DeepOceans underskudd endte på 49 millioner dollar i fjor, tilsvarende 430 millioner kroner basert på valutakursen ved nyttår.

Omfattende kutt

I 2019 gjennomførte DeepOcean kostnadskutt innen salg, generelle og administrative utgifter, der mesteparten av kuttet besto av lavere personalkostnader.

«Vi har restrukturert, reorganisert, refinansiert og refokusert. Nå er selskapet «fit for fight» til å møte et marked som er i bedring», sa konsernsjef Øyvind Mikaelsen i DeepOcean til Finansavisen tidligere i år.

TRIMMET: Konsernsjef Øyvind Mikaelsen i DeepOcean uttalte til Finansavisen tidligere i år at konsernet var «fit for fight». Foto: Frank Helge Njøsen

Siden den gang har mye endret seg. Som et resultat av oljeprisfallet og volatiliteten i slutten av første kvartal, har DeepOcean implementert omfattende tiltak. Utviklingen hittil gjør at selskapet ser en risiko for å bryte lånebetingelsene i begynnelsen av 2021, som knytter seg til gjeldsgrad og likviditet.

Omstrukturering av gruppen, som umiddelbart rulles ut, oppsigelser, leverandørforhandlinger og kutt i investeringsbudsjettene nevnes som noen av tiltakene i årsberetningen.

Ledelsen har bestemt å endre eierstrukturen, slik at den norske delen av DeepOcean blir morselskapet. Prosjektet går under navnet «Project Homecoming».

Stadig svake marginer

I styrets beretning pekes det på svake marginer, lavere aktivitet, overtilbud av skip og restruktureringskostnader som årsaker til fjorårets underskudd. 

Omsetningsmessig var det norske markedet desidert viktigst, etterfulgt av Storbritannia. Sammenlignet med 2018 falt inntektene fra oppdrag i Storbritannia i fjor med 28 prosent, målt i dollar. 

I Afrika og Amerika, derimot, opplevde selskapet inntektsvekst. Deep Ocean tror effektene av oljeprisfallet vil vare i flere år, men opplyser at deres offshore-aktiviteter i Nordsjøen og Afrika går som normalt.

To oppdragsgivere stod for mer enn ti prosent av inntektene til DeepOcean i 2019: Aker BP og Equino, med bidrag på 190 millioner dollar.

Halverte egenkapitalen

DeepOceans finansielle risikoappetitt beskrives som lav i årsberetningen.

I løpet av 2019 ble DeepOceans egenkapital nærmest halvert til 55 millioner dollar, og de akkumulerte tapene er nå på 316 millioner dollar. Egenkapitalandel til selskapet var på litt under 10 prosent. 

Riktignok har selskapet en solid eier i Triton, som investerte 75 millioner dollar for å bli største eier i 2016. DeepOcean inngår i porteføljen til Triton IV, som startet opp med en forvaltningskapital på 3,6 milliarder dollar i 2013.

DeepOcean besvarte ikke Finansavisens henvendelser onsdag.

DeepOcean

(Mill. USD)20192018
Driftsinntekter490,4505,8
Driftsresultat−24−25,8
Resultat før skatt−49,6−44,1
Årsresultat−49−48,2

DeepOcean

  • Privateid subseaselskap som tilbyr et bredt spekter av subseatjenester, inkludert havbunnskartlegging, kabellegging og inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR). Jobber både innen olje og gass og fornybar industri.
  • Opererer en flåte på 18 skip. Eier også 50 fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).
  • Har rundt 1.080 ansatte. Hovedkontoret flyttes nå fra Nederland til Norge.
  • Private equity-selskapet Triton er største aksjonær med en eierandel på i underkant av 90 prosent.