Nedskrivninger ga resultatsmell for TechnipFMC

TechnipFMC måtte gjøre nedskrivninger på 33,7 millioner dollar i andre kvartal, som reflekteres i bunnlinjen.

KVARTALSTALL: Oljeserviceselskapet TechnipFMC offentliggjorde onsdag andrekvartalstall. Foto: Anders Horntvedt
Oljeservice

Oljeserviceselskapet TechnipFMC leverte en omsetning på 3,16 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte selskapet en omsetning på 3,43 milliarder dollar i samme periode foregående år.

Total ordreinngang for selskapet var 1,53 milliarder dollar i kvartalet, ned fra 11,18 milliarder i samme periode i 2019, mens ordrereserven var på 20.604 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, ned fra 25,78 milliarder.

Resultat etter skatt kom inn på 11,7 millioner dollar, ned fra 97 millioner i andre kvartal i 2019. Det tilsvarer en nedgang på hele 88 prosent.

Justert resultat pr. aksje ble 0,09 dollar, mens det var ventet et resultat på 0,06 dollar, ifølge konsensus fra Refinitiv.

– Fokuset vårt forblir på helse og velvære for våre ansatte og interessenter, samtidig som vi sikrer kontinuitet på en trygg og ansvarlig måte. Våre dedikerte team akselererte prosjekter og oppfylte kundens krav, noe som var tydelig i resultatene for andre kvartal, sier adm. direktør og styreleder Doug Pferdehirt i en kommentar. 

Enorme nedskrivninger 

Subseavirksomheten opplevde det største fallet i driftsresultat, fra 94,6 millioner dollar i andre kvartal i 2019 til minus 75,6 millioner i andre kvartal i 2020. Det inkluderer nedskrivninger, restruktureringskostnader og andre kostnader tilknyttet covid-19 på til sammen 95,8 millioner dollar.

– Driftsresultatet falt mot året før, hovedsakelig grunnet disse kostnadene, samt de negative operasjonelle virkningene relatert til covid-19. Driftsresultatet dro nytte av våre kostnadsreduserende tiltak i kvartalet, og vi regner med å innse større kostnadsbesparelser fra omstillingtiltakene våre i andre halvår, skriver selskapet. 

I første halvår har selskapet vært nødt til å gjøre nedskrivninger på 2,8 milliarder dollar i subseavirksomheten alene. 

Technip Energies økte omsetningen fra 1,5 milliarder dollar til 1,54 milliarder, men leverte et driftsresultat på 231,3 millioner dollar, ned fra 274 millioner dollar i andre kvartal i 2019.  

Surface Technologies opplevde et fall i omsetningen, fra 420 millioner i andre kvartal i 2019 til 241,7 millioner i andre kvartal i 2020. Driftsresultatet endte på minus 13,4 millioner dollar, ned fra 25,5 millioner i andre kvartal foregående år. Det inkluderer nedskrivninger på 1,2 millioner dollar. 

Hittil i år har TechnipFMC-aksjen kollapset 64 prosent, mens den er ned nesten 17 prosent de siste tre månedene. 

TechnipFMC

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter3.1593.4343
Driftsresultat104,1313,6
Resultat før skatt33114,6
Resultat etter skatt11,797
  • Blant verdens største oljeserviceselskaper med rundt 37.000 ansatte i 48 land. En betydelig del sitter i Norge.
  • Er blant annet totalleverandør av undervannsteknologi for olje- og gassektoren, og tilbyr alt fra design og produksjon av undervannsrørledninger og plattformer til rørledninger på land.
  • I 2017 omsatte selskapet for 15 milliarder dollar.
technipfmc
2. kvartal
kvartalstall
Nyheter
Oljeservice
Børs