Ny avtale for Solstad Offshore - aksjen skyter fart

MER JOBB: For Siem Offshore i Australia. Foto: Siem Offshore
Oljeservice

Solstad Offshore har sikret nye kontrakter for AHTS-fartøyene «Normand Saracen» og «Far Senator» sammen med PSV-en «Normand Leader» i Australia for å bidra i et offshore-prosjekt med BP Developments. Jobben skal utføres offshore ved Vest-Australia. 

Arbeidet i kontrakten er satt til fjerde kvartal. Det er ventet at arbeidet har en varighet på 90 dager. Skipene skal jobbe med boreriggen «Ocean Apex».

Det går ikke frem av børsmeldingen hva kontraktens verdi er. Aksjen spretter uansett opp 7,4 prosent til 0,54 kroner etter annonseringen. Solstad Offshore har ramlet 44,70 prosent på Oslo Børs hittil i år.

siem offshore
Nyheter
Oljeservice
Børs