Kyllingstad-selskap får med seg Transocean

Enhanced Drilling får riggkjempen Transocean som investor. Storaksjonær Ståle Kyllingstad mener det endrer hva som blir mulig for selskapet. 

UTVIKLING: Enhanced Drilling, som har Ståle Kyllingstad som aksjonær, har brukt store ressurser på utvikling av ny boreteknologi. Det forventes å fortsette fremover.  Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Oljeserviceselskapet Enhanced Drilling leverer tjenester innen kontroll og håndtering av borevæske under boreoperasjoner offshore. 

Største aksjonær i selskapet er EV Private Equity, etterfulgt av Shell Ventures og IKM Gruppen. Nå får de Transocean som medaksjonær. 

Med det ønsker selskapet å akselerere utviklingen og kommersialiseringen av teknologien, som skal sørge for sikrere brønner, økt effektivitet og mindre miljøavtrykk. 

– Vi har samarbeidet med Enhanced Drilling i noen år allerede og har blitt veldig imponert over selskapets evne til å utvikle og kommersialisere ny teknologi, sier Scott McKaig, teknologidirektør i Transocean. 

Gravla stridsøksen

I fjor fusjonerte Kyllingstads IKM Cleandrill og Enhanced Drilling til det som er dagens Enhanced Drilling. 

Begge selskapene utviklet boremetoder og -teknologi, og hadde hatt flere juridiske tvister seg i mellom, knyttet til blant annet patenter og handlefrihet.

– Vi overlappet hverandre på teknologisiden, så det var en reell problemstilling, sier Ståle Kyllingstad, eier av IKM Gruppen.

Kyllingstad forklarer at de opplever positive synergier som følge av sammenslåingen.

– Vi har også tatt ut en del personer på driftssiden, så det har vært veldig tilfredsstillende. 

SIKRERE BRØNNER: Til en lavere kostnad er målet med Enhanced Drillings boreteknologi. Foto: Enhanced Drilling

- Vil gå fortere

– Hva betyr det for dere andre investorer at Transocean kommer inn nå?

– Det er jo en potensiell kunde og verdens største boreselskap som synes vår teknologi så spennende at de er villige til å investere et tresifret millionbeløp, svarer Kyllingstad.

– Det viser at de har tro på vår teknologi og våre folk.

Kyllingstad sier at dette endrer hva som er mulig for selskapet.

– De har så store muskler at ting vil gå fortere, og du blir ikke avhengig av tjente penger.

– Du får også lettere tilgang på rigg om vi ønsker å teste noe der, sier han.

Reduserer utslipp

Selskapet forventer fortsatt å bruke mye ressurser på videreutvikling av boreteknologien fremover, og Kyllingstad viser også til at selskapet har utviklet mer miljøvennlige boreteknologier, noe han tror blir viktig.

– Hvis du for eksempel ser på vår MRR-teknologi (Mud Recovery without Riser), så reduserer denne sannsynligheten for utslipp til det ytre miljøet, ved at boringen skjer i et helt lukket system.

– Det store og langsiktige målet for selskapet er å forenkle boreprosesser, slik at man kan bore enklere og billigere, sier han.

Begynner å løsne

Kyllingstad forklarer at det har vært mye fokus på teknologisk utvikling i Enhanced Drilling siden fjerde kvartal i fjor. Markedet var godt helt til coronakrisen.

– Markedet ble ganske hardt rammet av coronakrisen, sier Kyllingstad.

Enhanced Drilling er i USA, Baku, Russland, Malaysia og Australia.

– Fordi vi er i så mange land har corona vært veldig hemmende for selskapet.

–Men nå ser det ut til å løsne ganske mye, avslutter han.

ståle kyllingstad
ikm
ev private equity
drilling
oljeservice
Nyheter
Oljeservice