August kan bli supplyredernes måned

Ankerhåndteringsmarkedet kan få seg et kraftig oppsving. – Vi kan ikke huske å ha sett et like stramt marked på veldig lenge, sier befraktningssjefen i Clarksons Platou Offshore.

TILBUDSSIDEN REDUSERT FOR EN PERIODE: Prosjektjobber gjør at flere ankerhåndteringsskip forsvinner ut av markedet i august.  Foto: Richard Normann-Hansen
Oljeservice

La det ikke være noen tvil; markedet for offshore serviceskip er fortsatt svært utfordrende og langt unna å bli friskmeldt.

Det er imidlertid utsikter til at rederne kan få en kortere periode med mye glede.

– Vi ser ikke bort fra at august vil notere seg som den beste måneden i år, både når det kommer til utnyttelse og rater, sier befraktningssjef og skipsmegler Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou Offshore.

Ifølge befraktningssjefen har aktiviteten allerede doblet seg sammenlignet med starten av juli. Samtidig har flere skip skaffet seg prosjektjobber med oppstart i løpet av august, noe som vil føre til at en rekke skip forsvinner ut av spotmarkedet for en periode.

– Vi venter at markedet vil dra seg skikkelig til over de neste par ukene, og ser ikke bort fra at rederne kan få meget godt betalt, sier Blystad.

VENTER GODT DRAG I ANKERHÅNDTERINGSMARKEDET: Wilhelm P. C. Blystad, befraktningssjef og skipsmegLer i Clarksons Platou Offshore. Foto: CLARKSONS PLATOU

Ratene doblet

Hittil denne uken er det blitt gjort femten spotkontakter for ankerhåndteringsfartøy i Nordsjøen, ifølge Clarksons Platou Offshore.

Ratene har variert, avhengig av størrelse på skipet, lengden på kontrakten og oppstartstidspunkt, men slutningsnivåene har ligget mellom 250.000 og 400.000 kroner pr. dag.

Det er en dobling sammenlignet med det som har vært gjennomsnittet hittil i 2019, og bidrar til å dekke både driftskostnader og finanskostnader for rederiene.

Ifølge Blystad har flere befraktere sikret seg skip for oppdrag en god stund frem i tid. Blant annet har Aker BP leid inn et skip fra Havila Shipping for å gjøre et riggflyttingsoppdrag som ikke starter opp før i slutten av august.

– Det er svært sjelden vi ser at befrakterne sikrer seg tonnasje med oppstart så langt frem i tid, siden de da som regel må betale en høy rate, sier Blystad.

– Dette er et typisk tegn på at befrakterne forventer et strammere marked.

Flere prosjektjobber

I tillegg til økt aktivitet og høyere rater, har flere rederier denne uken også annonsert prosjektjobber for flere av ankerhåndteringsskipene sine, med oppstart i august.

Av en flåte på rundt 13 skip som opererer på norsk sokkel, forsvinner fire i løpet av måneden. Av de resterende skipene befinner seks seg på britisk side, noe som betyr at kun tre går i spotmarkedet på norsk side av Nordsjøen.

– Dette er unormalt, og vi kan ikke huske å ha sett et like stramt marked på veldig lenge, sier Blystad.

supply
ahts
offshore
clarksons platou
wilhelm blystad
Nyheter
Oljeservice