Stor forbedring for Archer

Archer Foto: Archer
Oljeservice

Archers inntekter i andre kvartal var på 192,8 millioner dollar, tydelig ned fra 235,6 millioner dollar sist år. Driftsresultatet ble negativt med 0,7 millioner dollar, også det solid ned fra 11,3 millioner dollar i fjor.

Resultat etter skatt var derimot 45,7 millioner dollar, en markant oppgang fra 3,5 millioner dollar. Resultatoppgangen virker å skyldes finansielle investeringer som gikk med et overskudd på 47,2 millioner dollar i årets andre kvartal. Samme tid i fjor tapte Archer 7,1 millioner innen samme segment.

For første halvår har Archer hatt totale inntekter på 429,9 millioner dollar, en nedgang på drøyt 30 millioner dollar. Selskapet opplyser om redusert aktivitet som følge av coronaviruset. Selskapet venter omsetningsfall på 20 til 25 prosent i 2020 mot fjoråret. 

Archer 

(Mill. dollar)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter192,8235,6
Driftsresultat-0,711,3
Resultat før skatt46,64,2
Resultat etter skatt45,73,5

Archer

  • Oljeserviceselskap med hovedkontor på Bermuda. 
  • Fikk nåværende selskapsform i 2011 etter fusjon mellom selskapene Seawell og Allis-Chalmers Energy. 
  • Største aksjonærer er Seadrill JU Newco Bermuda og John Fredriksen-kontrollerte Hemen Holding.
archer
Nyheter
Oljeservice
Børs