Flyter ikke uten mer penger

Floatel fortsetter å forhandle med långiverne om hvordan gjelden skal håndteres. Clarksons Platou mener boligriggselskapet trenger 40 millioner dollar i ny egenkapital.

SVAK UTNYTTELSE: I første kvartal hadde Floatels boligrigger en utnyttelse på bare 27 prosent. Foto: Floatel International
Oljeservice

Boligriggselskapet Floatel, som i vinter fikk avslag fra konkurransemyndighetene i Norge om å slå seg sammen med Prosafe, fortsetter å forhandle med sine kreditorer.

Selskapet har fått forlenget periode med unntak fra vilkårene i låneavtalene flere ganger, og nå forlenges det nok en gang – ut måneden. Forhandlingene beskrives som «konstruktive».

Trenger millioner

Ved utgangen av første kvartal hadde Floatel en gjeld på 814 millioner dollar, en likviditetsbeholdning på 49 millioner og en ordrebok på 36 millioner dollar.

Meglerhuset Clarksons Platou Securities tror boligriggselskapet vil ha behov for 40 millioner dollar i ny egenkapital – basert på et grovt estimat hvor det blant annet antas at det ikke inngås nye kontrakter før i 2022.

I første kvartal hadde Floatel et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på kun 2,5 millioner dollar, der det meste av flåten lå ledig og fikk en samlet utnyttelse på bare 27 prosent.

Tar store nedskrivninger

Tidligere i år gjorde Floatel en strategisk gjennomgang, hvor det også så på effektene som corona-pandemien har på selskapets utsikter.

Mens boligriggselskapet ikke tok nedskrivninger i første kvartal, ble resultatet av gjennomgangen at det nå skriver ned sine fem rigger med til sammen 398 millioner dollar, tilsvarende 3,6 milliarder kroner. Dermed vil de bokførte riggverdiene bli redusert fra 1.189 millioner til 779 millioner dollar.

Selskapet legger frem sin rapport for andre kvartal i neste uke.

Avbrøt fusjon

Det var i slutten av oktober i fjor at Konkurransetilsynet i Norge sa nei til en fusjon mellom de to konkurrentene Floatel og Prosafe. I januar sa også det britiske konkurransetilsynet nei, og i februar avbrøt de to selskapene hele fusjonen.

Begrunnelsen fra konkurransemyndighetene var at en sammenslåing ville gjøre konkurransen i boligriggmarkedet på norsk og britisk sokkel svak og tjenestene dyrere. Selskapene hevdet derimot at en fusjon var eneste utvei for at det i det hele tatt skulle være boligrigger igjen på norsk og britisk sokkel.

floatel international
float
boligrigg
prosafe
Nyheter
Oljeservice