Equinor fokuserer på den eksisterende riggflåten

Equinor har ikke skrinlagt planen om å utvikle fremtidens rigg, men medgir at hovedfokuset på kort sikt er å oppgradere den eksisterende flåten.

JOBBER FOR EQUINOR: Den halvt nedsenkbare boreriggen «Transocean Spitsbergen» arbeider under en langsiktig rammeavtale med Equinor. Foto: Kenneth Engelsvold
Oljeservice

Oljeavisen Upstream rapporterte onsdag at Equinor skal ha lagt sitt «rig for the future»-prosjekt - utviklingen av fremtidens rigg for norsk sokkel - på hyllen.

Equinor avviser at det er skrinlagt, men medgir at fokuset har endret seg. 

– Konseptet i seg selv er ikke kansellert og ambisjonen ligger fast, men vi ser at vi må jobbe annerledes på kort sikt i lys av både de løsningene som er kommet inn og covid 19-situasjonen, sier pressetalsmann Fredrik Jebsen Bråten til Finansavisen.

– Det var et stort spenn i løsninger og konsepter. Noen av leverandørenes løsninger kan brukes allerede nå, mens andre krever videreutvikling, sier Bråten.

Fremtidens rigg

Det var i juni i fjor Equinor lanserte planer om å utvikle fremtidens borerigg for bruk på norsk sokkel.

Kort tid senere ble det invitert til en konkurranse hvor selskaper kunne sende inn forslag til en helt ny superrigg som, med stor grad av automatiserte løsninger, skulle kunne bore mer effektivt, billigere, og ikke minst mer miljøvennlig. Gulroten var lange kontrakter.

– Over 40 selskaper meldte interesse og kom med forskjellige løsninger. Så traff covid-situasjonen oss, sier Bråten.

Både rater og utnyttelse, og dermed optimismen, var stigende i riggmarkedet i fjor høst, spesielt på norsk sokkel hvor det lå an til et kraftig underskudd av moderne rigger.

IKKE SKRINLAGT: Equnior har ikke skrinlagt prosjektet «rig for the future», men må tenke litt annerledes, ifølge pressetalsmann Fredrik Jebsen Bråten. Foto: Equinor

Flere ledige rigger

Det optimistiske bildet ble snudd på hodet av viruspandemien og oljeprisfallet.

– Nå ser vi at det er mange nye rigger tilgjengelig, og jeg tror det vil være vanskelig å få aktører til å investere i nybygg med den usikkerheten som er rundt covid-19 og markedssituasjonen nå, sier Equinor-talsmannen.

– Og de få som kommer, leverer jo bedre på de ambisjonene vi har, tilføyer han.

Awilco Drilling har blant annet én rigg under bygging, foreløpig med ventet levering i 2022.

Den skal være vesentlig mer miljøvennlig enn dagens enheter.

Fokuserer på dagens flåte

Equinor bruker nå kreftene på riggene selskapet allerede har i drift på norsk sokkel.

– På kort sikt er hovedfokuset å forbedre den eksisterende flåten for å nå målsettingene knyttet til mer effektiv boring og redusert miljøavtrykk, sier Bråten.

Enkelte rigger, som den trofaste traveren «Transocean Spitsbergen», har allerede fått installert batterisystem for hybriddrift. Odfjell-riggen «Deepsea Atlantic», som skal bore Johan Sverdrup fase 2 og senest tirsdag fikk ytterligere tre brønner for Equinor, skal også få batteri.

– Det er viktig for langsiktighet, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel. Det er mye ressurser igjen, men nye funn vil mest sannsynlig komme i mindre volum og være mer krevende å utvinne. Vi må tenke nytt, jobbe annerledes og ta i bruk ny teknologi for å få opp disse ressursene på en lønnsom, bærekraftig og effektiv måte, sier Bråten.

rigg
equinor
riggselskaper
norsk sokkel
nybygg
odfjell drilling
transocean
hybrid
Nyheter
Oljeservice
Børs