Prosafes inntekter falt med 70 millioner dollar

Prosafe ble hardt rammet av coronakrisen i andre kvartal.

LEGGER FREM TALL: Q2 Prosafe presenterer resultater for andre kvartal 2020. Her adm. dir. Jesper Kragh Andresen. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Selskapets inntekter kom inn på 4,5 millioner dollar i kvartalet, en nedgang fra 75,3 millioner dollar. Andre kvartal ble tøft for oljesektoren da oljeprisen og oljeetterspørselen kollapset som følge av coronaviruset, og strenge restriksjoner mot det.

EBITDA ble rødt med 10,1 millioner dollar, ned fra et overskudd på 53,1 millioner dollar. Driftsresultatet ble negativt med 20,7 millioner dollar, mot pluss 28,1 millioner i fjor.

Resultat etter skatt ble et underskudd på 41,9 millioner dollar, mot pluss 2,1 millioner sist år i samme periode. Resultat pr. aksje for Prosafe ble minus 0,48 mot pluss 0,02.

Prosafe hadde ved utgangen av andre kvartal en likviditetsreserve på 177,5 millioner dollar, ned fra 241 millioner. Flåteutnyttelsen var på kun 6,5 prosent i andre kvartal. 

–  2020 er et tapt år, sier Jesper K. Andresen, Prosafes konsernsjef.

Prosafe 

(Mill. dollar)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter4,575,3
Driftsresultat-20,728,1
Resultat før skatt-40,93,1
Resultat etter skatt-41,92,1

Prosafe 

  • Eier og drifter halvt nedsenkbare boligrigger. 
  • Adm. dir. er Jesper Kragh Andresen, styreleder er Glen Ole Rødland. 
  • Grunnlagt og notert på Oslo Børs i 1997 etter å ha blitt utskilt fra Transocean. 
  • Har hovedkontor i Stavanger. 
  • Største aksjonær er det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet HitecVision gjennom selskapet North Sea Strategic Investments AS.
prosafe
Nyheter
Oljeservice
Børs