DNB blir blant de største eierne i Valaris

Valaris har søkt om konkursbeskytttelse. I henhold til restruktureringsforslaget som ligger på bordet, får DNB en betydelig eierandel i riggkjempen.

SLANKER FLÅTEN: Som en del av restruktureringen skal Valaris-flåten gjennomgå en betydelig slankekur. 2008-bygde «Valaris 8500» (bildet) er nylig solgt til konvertering. Foto: NTB Scanpix
Oljeservice

Den tette relasjonen mellom DNB og Valaris strekker seg tilbake til lenge før fusjonen mellom Ensco og Rowan i fjor gjorde det sammenslåtte riggselskapet til verdens største.

I tillegg til en diger flåte, fikk selskapet en enorm gjeldsbyrde, som til slutt ble for tung å bære.

Siden selskapet hyret rådgivere i mars og etter hvert sluttet å betale renter på obligasjonslånene sine i juni, har markedet ventet på at selskapet skulle ta turen innom Chapter 11. Tirsdag ble omsider søknaden om konkursbeskyttelse sendt inn til domstolen i Texas.

DNB, som lenge har vært en av selskapets viktigste långivere, ligger nå an til å bli en av de største eierne.

Vil eie over 5 prosent

Forslaget som ligger på bordet innebærer at selskapets usikrede obligasjonsgjeld og rullerende kredittfasilitet (RCF) konverteres til egenkapital. Totalt skal - astronomiske 6,5 milliarder dollar, tilsvarende 58,2 milliarder kroner - konverteres.

Obligasjonseierne vil i henhold til forslaget sitte igjen med 34,8 prosent av «Nye Valaris», mens långiverne under RCF-en vil eie 32,5 prosent.

Det er trukket om lag 550 millioner dollar av kredittfasiliteten, og etter det Finansavisen erfarer står DNB for rundt 90 millioner dollar av dette beløpet.

Slik det ligger an nå, vil dermed DNB eie cirka 5,3 prosent etter restruktureringen.

Ifølge et dokument publisert i april i fjor i forbindelse med fusjonen, hadde DNB på daværende tidspunkt kommitert 241 millioner dollar til kredittfasiliteten.

DNB kommenterer som vanlig ikke kundeforhold, opplyser talsmann Andreas Nyheim.

BLIR EIER I VERDENS STØRSTE RIGGSELSKAP: DNB og konsernsjef Kjerstin Braathen får en eierandel i Valaris etter restruktureringen. Foto: Siv Dolmen

Får tilført midler

I tillegg til gjeldskonverteringen innebærer restruktureringsforslaget, som halvparten av obligasjonseierne har gitt sin støtte til, at Valaris blir tilført 500 millioner dollar gjennom et nytt andreprioritetslån. Det vil gi en eierandel på 30 prosent i det nye selskapet.

For å sikre at selskapet har penger til arbeidskapital og utgifter i forbindelse med restruktureringen stiller eksisterende obligasjonseiere opp med et lån på 500 millioner dollar.

Riggselskapets likvidtet er på 175 millioner dollar.

Mens långiverne tar over mesteparten av selskapet, vil dagens aksjonærer sitte igjen med 0,01 prosent. I tillegg får de utdelt warrants. Blant aksjonærene er Tor Olav Trøims Borr Drilling.

I mai tok selskapet levering av 4,26 millioner Valaris-aksjer og solgte siden 1,7 millioner av disse, ifølge førstekvartalsrapporten. Borr har tidligere tjent flere hundre millioner på investeringer i forløperne Ensco og Rowan. Selskapets siste inntreden høsten 2018 var imidlertid mindre vellykket.

Enkelte norske fond, deriblant Forte Kreditt som er under avvikling, har eid Valaris-gjeld.

Høvler flåten

Finansavisen omtalte i juni rykter om at Valaris ville redusere den delen av flåten som markedsføres aktivt med nesten 40 prosent, fra 48 til 30 rigger.

Av ferske dokumenter fremgår det at Valaris vil skrape 18 rigger gjennom 2020 og 2021. 10 av disse er allerede kunngjort at skrapes i år.

– Selv om all gjeld i Valaris blir konvertert til egenkapital, er flåten for stor til å drive i pluss, uttalte analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets til Finansavisen i juni.

Totalt har Valaris skrevet ned flåten sin med 3,6 milliarder dollar i år. Det tilsvarer over 32 milliarder kroner. Sammenlagt har riggselskapene skrevet ned over 80 milliarder i år.

Planen er at riggkjempen skal komme ut av chapter 11 innen 15. juni 2021.

Tidligere i år har både Diamond Offshore og Noble Corporation gått samme vei, mens Pacific Drilling og Seadrill trolig er de heteste kandidatene til å bli nummer 4 og 5.

Transocean har forøvrig også hyret inn rådgivere til å vurdere strategiske alternativer.

valaris
rigg
chapter 11
restrukturering
riggselskaper
dnb
gjeldskonvertering
kredittfasilitet
Nyheter
Oljeservice
Børs