Inntektene nesten halvert

Corona-pandemien bidro til å nesten halvere Beerenbergs inntekter i andre kvartal.

OLJESERVICE: Blant mye annet, leverer Beerenberg teknologi for kutting av fôringsrør i gamle oljebrønner. Foto: Beerenberg
Oljeservice

Oljeserviceselskapet Beerenberg hadde inntekter på 290 millioner kroner i årets andre kvartal. Det er ned 46 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Corona får mesteparten av skylden for den kraftige aktivitetsfallet.

«Lavere aktivitet innen de fleste områder som følge av Covid-19-pandemien er hovedårsaken til nedgangen i både inntekter og EBITDA, » opplyser selskapet i sin kvartalsrapport.

Selskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 45 millioner kroner i kvartalet, mot 53 millioner i andre kvartal i fjor.

Skatteendringer gir aktivitet

Den betydelige nedgangen i aktivitet har til en viss grad blitt kompensert av myndighetenes Covid-19-program, med 15 millioner kroner på både inntekter og EBITDA, » opplyser selskapet.

Beerenberg hadde en ordreinngang på 140 millioner kroner i kvartalet, mot 90 millioner i tilsvarende periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var ordreboken på 8,8 milliarder kroner, mot 9,2 i tilsvarende periode i 2019.

«Anbudsaktiviteten har generelt vært rimelig gjennom andre kvartal. Utsiktene for olje- og gassindustrien i Norge på kort og mellomlang sikt har bedret seg med endringene i skatteregimet for olje- og gassprosjekter. Dette vil trolig være positivt for aktivitetsnivået fremover, » skriver Beerenberg i sin kvartalsrapport.

Beerenberg

(Mill. kr)

2.kv/20

2.kv/19

Driftsinntekter

290,1

534,2

Driftsresultat

27,6

35,9

Resultat før skatt

3,6

15,4

Resultat etter skatt

2,8

12,0

beerenberg
Nyheter
Oljeservice