Er åpne for å snakke med alle

Siem Offshore ser enda mørkere på offshoremarkedet og skriver derfor ned flåten med 2,2 milliarder. Samtidig gjentar rederiet at det er stort behov for konsolidering.

SNAKKER MED FLERE: Kristian Siem, her på Nor-Shipping i 2015, i samtale med DNBs daværende shippingbanksjef Kristin H. Holth (t.v.) og hennes nære medarbeider Bern Blikstad. Foto: Ivàn Kverme
Oljeservice

De siste seks årene har vært knallharde i markedet for offshore serviceskip. Kristian Siems offshorerederi Siem Offshore spår at markedet vil bli enda mer krevende de kommende årene som følge av covid-19 og oljepriskollapsen.

– Flere subseafartøyer kommer av kampanjer som avsluttes utover høsten, samtidig som det er lavere etterspørsel etter fartøyer gjennom vinteren enn vi har sett tidligere. Det er også hardere konkurranse om de få jobbene som finnes, noe som igjen legger press på ratenivået.

Det sier finansdirektør Dagfinn B. Lie til Finansavisen etter at han sammen med konsernsjef Bernt Omdal og styreleder Kristian Siem presenterte tallene for andre kvartal torsdag.

Vil ha konsolidering

For å oppnå en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i det kriserammede markedet, gjentar de at det er stort behov for å samle flere skip på færre hender gjennom konsolidering.

– Noe konsolidering har det vært, men det er behov for mer for å løfte markedet raskere, sier Lie.

Siden Siem Offshore forsøkte å overta Farstad Shipping i 2017 har det vært relativt tyst fra det Kristiansand-baserte rederiet. Men det betyr ikke at det ikke jobbes aktivt i kulissene.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi er positive til å snakke med alle for å se på muligheten for å konsolidere i offshore supply, sier Lie.

– Er dere i samtaler med noen nå?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Det han derimot sier er at Siem Offshore er klar for å bistå banker som sitter på offshoreskip og har behov for partner eller management-tjenester.

Nærmer seg løsning

Ettersom ratene ikke er høye nok til at Siem Offshore kan betale avdrag i henhold til den opprinnelige planen har rederiet inngått en stillstandsavtale med långiverne I Norge og Europa hvor det ikke skal betales renter eller avdrag frem til 30. april 2021. I tillegg er det gitt unntak for noen vilkår i låneavtalene.

Etter at rederiet kom til enighet med de canadiske långiverne i juli, gjenstår det å få med den siste av to långivere i Brasil. Ifølge Lie er de svært nær en løsning her også.

Obligasjonseierne har foreløpig gått med på en avtale om unntak i lånevilkårene frem til 30. oktober da det ene lånet forfaller. Det pågår nå diskusjoner for å få disse med på samme vilkår som de sikrede långiverne.

Som et ledd i å utarbeide en femårig plan, og å bistå selskapet i forhandlingene med långivere og usikrede obligasjonseiere, er det nå hyret inn en finansiell rådgiver. Målet er å etablere en robust balanse som blant annet skal gi långiverne forutsigbarhet for at gjelden kan betjenes fremover.

I CANADA: Siem Offshore skrev ned ankerhåndteringsflåten med 1,5 milliarder i andre kvartal. Avbildet er «Siem Diamond», som nå befinner seg i Canada. Foto: Richard Normann-Hansen

Nedskrivninger

I andre kvartal fikk Siem Offshore et underskudd på hele 275 millioner dollar.

En nedskrivning av flåten på 251,2 millioner dollar - eller vel 2,2 milliarder kroner - bidro til det. En stor andel var knyttet til rederiets 10 ankerhåndteringsskip (AHTS).

Bakgrunnen for nedskrivningen er at rederiet venter at de to-tre neste årene vil bli svært utfordrende. Rateprognosene og inntjeningsforventingene er derfor skrudd kraftig ned.

Ved utgangen av kvartalet var seks av 33 skip i opplag, hvorav tre AHTS-er. Det kan fort bli flere.

– Vi forventer å legge ytterligere én til to AHTS-er i opplag avhengig av markedet, sier Lie.

Selv om det var dystre toner å spore i kvartalsrapporten, gjør Siem det godt på driften med en utnyttelsesgrad på 87 prosent og driftsmargin på 38 prosent.

I løpet av kvartalet sikret rederiet seg 80-dagers kontrakter til «Siem Dorado» og «Siem Barracuda» henholdsvis i USA og Russland. Videre fikk «Siem Pearl» 90 dager i Russland, mens «Siem Spearfish» fikk 180 dager under en rammeavtale med Subsea 7.

Ordrereserven var 567 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, mens bokført egenkapital var 50 millioner dollar. Brutto rentebærende gjeld beløp seg til 999 millioner dollar.

Siem Offshore

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter64,4974,10
Driftsresultat- 240,93- 5,54
Resultat før skatt- 275,26- 20,99
Resultat etter skatt- 275,24- 15,88
siem offshore
ahts
opplag
konsolidering
supply
offshorerederi
kristian siem
Nyheter
Oljeservice
Børs