Null i inntekter for Fredriksen-selskap

Etter utskillelsen av to rigger til Northern Ocean har ikke Northern Drilling inntekter.

STØRST: John Fredriksens Hemen Holding er største aksjonær i Northern Drilling. Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

Northern Drilling  hadde ingen inntekter i andre kvartal, bare administrative utgifter på 1,3 millioner dollar, fremgår det av kvartalsrapporten til det John Fredriksen-dominerte riggselskapet.

Forklaringen er selskapets utskillelse de to halvt nedsenkbare boreriggene «West Mira» og «West Bollsta» til et eget selskap, Northern Ocean. Denne ble gjennomført i februar, og Northern Drilling har nå ingen boreenheter i drift.

Selskapet hadde en kontantbeholdning på 20,8 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Det har også to boreskip under bygging i Korea, som ventes levert i første halvår 2021.

Northern Drilling

(Mill.USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter--
Driftsresultat−1,3−1,4
Resultat før skatt−1,3−0,9
Resultat etter skatt−1,3−0,9

Hele rapporten til Northern Drilling kan leses her.