Har sysselsatt begge subseaskipene

Boa Offshore har klart å sysselsette begge subseaskipene i det offshorerederiet beskriver som et svært labert marked.

PÅ JOBB UTENFOR SKOTTLAND: Subseaskipet «Boa SUB C». Foto: BOA OFFSHORE
Oljeservice

Til tross for at spredningen av coronaviruset har forverret markedsutsiktene for Ole T. Bjørneviks rederikonsern, fortsetter det å hanke inn kontrakter til sine to avanserte subseaskip.

Som tidligere omtalt, påbegynte «Boa Sub C» i juni en 150-dagerskontrakt med DEME Offshore på vindparken Moray East utenfor Skottland.

I tillegg har «Boa Deep C», etter flere måneder som arbeidsledig, fått en jobb i Karahavet i Russland. Kontrakten startet i juli og varer inn i fjerde kvartal.

– Markedsaktiviteten er relativt laber for øyeblikket, og det er veldig få nye kontraktsmuligheter ute i markedet, skriver rederiet.

Markedet for offshore vind utmerker seg imidlertid positivt, påpekes det i rapporten.

Overskudd etter restrukturering

Selv om Boas taubåt- og lektervirksomhet er mer robust, rammes også denne av covid-19.

Det opplyses at aktiviteten har vært god i vår og sommer og at ordrereserven ut 2021 er bra, men kommende vinter ventes likevel å bli tøff også for dette segmentet.

Ankerhåndteringsskipene (AHTS) «Boa Bison» og «Boa Jarl» er leid ut på bareboat-kontrakter til Kystvakten i inntil 10 år.

Driftsinntektene i andre kvartal falt til 168 millioner kroner fra 200 millioner kroner i samme periode i fjor. Før skatt fikk rederiet et overskudd på 274 millioner kroner.

At underskuddet i andre kvartal i fjor ble snudd til et kjempeoverskudd i år, skyldes restruktureringen som ble fullført i mai, hvor blant annet låneforfall ble utsatt til 2024 og 2025.

Den bokførte egenkapitalen var ved utgangen av juni negativ med 282 millioner kroner. Skipsmegleranslag viser imidlertid at den verdijusterte egenkapitalen fortsatt er positiv.

BOA OFFSHORE

(Mill. kr)2.kv./202.kv.19
Driftsinntekter168,2200,2
Driftsresultat20,627,1
Resultat før skatt272,4-4
Resultat etter skatt272,4-5
boa offshore
offshorerederi
kvartalsrapport
offshoremarkedet
csv
Nyheter
Oljeservice
Børs