Kjøper tilbake gjeld til spottpris

Solstad Offshore vil kjøpe tilbake nærmere 1 milliard kroner i gjeld for kun 69 millioner. Tilbakekjøpet er en del av restruktureringsavtalen som ble inngått i vår.

I GANG MED RESTRUKTURERINGEN: Solstad Offshore kjøper tilbake gjeld som en del av restruktureringsavtalen som ble inngått før sommeren.  Foto: SOLSTAD OFFSHORE
Oljeservice

Solstad Offshore vil kjøpe tilbake gjeld for 967 millioner kroner fra en del av selskapets sikrede og usikrede kreditorer.

Solstad blir imidlertid ikke kvitt mer gjeld enn det som hittil har vært kjent. Tilbakekjøpet er en del av restruktureringsavtalen som Skudeneshavn-rederiet inngikk i vår.

EFFEKTUERER: Finansdirektør Kjetil Ramstad i Solstad Offshore. Foto: Privat

– Dette er en del av det. Vi effektuerer det vi tidligere har meldt, sier finansdirektør Kjetil Ramstad i Solstad Offshore.

Kjemperabatt

Tilbudet om tilbakekjøp gjelder kreditorer som har gått med på å konvertere gjeld til egenkapital, samt obligasjonseiere i et av obligasjonslånene og i Solstad-«siloen» Solship Invest 1 – tidligere Rem Offshore.

Skudeneshavn-rederiet vil betale inntil 69 millioner kroner for gjelden, som vil foregå som en reversert auksjon med Arctic Securities som tilrettelegger. Det tilsvarer en rabatt på rundt 93 prosent i forhold til pålydende.

Tilbakekjøpet er fullt ut garantert.

Enige om avtale

Før sommeren ble Solstad Offshore enig med sine kreditorer og hovedaksjonærer om en omfattende restruktureringsavtale.

Den innebærer at nær en tredjedel av den netto rentebærende gjelden på 31 milliarder kroner bli omgjort til aksjer. Dermed blir kreditorene, med DNB i spissen, sittende med mellom 64 og 75 prosent av eierskapet i «nye» Solstad.

Dagens aksjonærer vannes ut til 0,4 prosent etter gjeldskonverteringen og en kapitalutvidelse på rundt 70 millioner kroner. Både John Fredriksen og Kjell Inge Røkkes Aker fortsetter som eiere, men førstnevnte reduserer sin andel i forhold til i dag.

Flåten reduseres

Solstad Offshore vil fortsatt ha bortimot 20 milliarder kroner i gjeld selv etter restruktureringen, i et marked som langt fra er det beste.

Det siste kan rederiet bidra til å gjøre noe med hvis det får faset skip ut av offshoremarkedet. Av dagens flåte på rundt 125 skip skal Solstad Offshore kvitte seg med 37 fartøyer, enten ved salg eller opphugging. «Nye» Solstad vil da ha en kjerneflåte på rundt 90 skip.

Solstad Offshore

  • Norges største offshorerederi med hovedkontor i Skudeneshavn.
  • Har en flåte på 125 offshorefartøyer, bestående av subsea konstruksjonsskip (CSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og plattformforsyningsskip (PSV).
  • Har en netto rentebærende gjeld på 31 milliarder kroner, og ble tidligere i år enig med kreditorene om en omfattende finansiell refinansiering.
  • Refinansieringen innebærer at nær en tredjedel av gjelden blir omgjort til aksjer. Kreditorene, med DNB i spissen, blir sittende med mellom 64 og 75 prosent av eierskapet i «nye» Solstad.
  • Både John Fredriksen og Kjell Inge Røkkes Aker fortsetter som eiere , men førstnevnte reduserer sin andel i forhold til tidligere.
  • Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 190 millioner kroner.
solstad offshore
supply
offshore
Nyheter
Oljeservice