Transocean reduserer gjelden med 7,5 milliarder

 Til tross for motstand fra et par tunge obligasjonseiere fikk Transocean til en avtale som forbedrer likviditeten kraftig de neste par årene. Ildprøven kommer i 2023.

RAKER INN: 2015-bygde «Transocean Equinox» drar for øyeblikket inn 493.000 dollar pr. dag på oppdrag for Equnior. Lignende rater er det stort sett kun de tre søsterriggene som kan skilte med i dagens marked. Foto: Transocean
Oljeservice

Transocean kom denne uken i mål med en gjeldsbytteavtale som innebærer at 826 millioner dollar - nær 7,5 milliarder kroner - skrelles vekk fra riggkjempens gjeldsberg.

Ved utløpet av andre kvartal var den langsiktige gjelden 8,5 milliarder dollar.

Gjennom en anbudsprosess bød eksisterende obligasjonseiere inn gjeld for totalt 1.514 millioner dollar, som konverteres til et nytt senior garantert lån på 688 millioner dollar. Det nye lånet forfaller i 2027 og bærer en årlig kupongrente på 11,5 prosent. 

– Motivasjonen er å forlenge «runwayen», det er det ingen tvil om. Selskapet ser at det er en nøkkel å ha likviditet på kort til mellomlang sikt for å overleve i lengden, sier analytiker Fredrik Stene i Clarksons Platou Securities.

Ettersom målet var å skyve på gjeldsforfall og dermed øke den kortsiktige likviditeten, fikk innehavere av obligasjonene som forfaller i 2021 og 2022 følgelig best priser.

Møter gjeldsvegg i 2023

FØLGER RIGGSEKTOREN TETT: Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Platou Securities- Foto: Clarksons Platou Securities

Stene estimerer at riggselskapet forbedrer likviditeten gjennom 2022 med 173 millioner dollar, tilsvarende 1,6 milliarder kroner.

De årlige rentekostnadene reduseres med 32 millioner dollar på såkalt run-rate basis.

– Transoceans store utfordring kommer i 2023 da det må refinansiere gjeld på inntil 1,9 milliarder dollar hvis selskapets rullerende kredittfasilitet trekkes fullt ut, legger Stene til.

Gjeldsbytteprosessen ble forsøkt stanset av kredittfondene Whitebox Advisors og Pimco, som til sammen eier 25,1 prosent av de eksisterende garanterte obligasjonene med forfall i 2027. De fikk imidlertid ikke medhold i retten.

Pr. 15. juli hadde Transocean en ordrereserve på 8,9 milliarder dollar, eller rundt 82 milliarder kroner.

Lazard er riggselskapets finansielle rådgiver.

transocean
gjeld
obligasjonslån
riggselskaper
rigg
fredrik stene
clarksons platou securities
Nyheter
Oljeservice
Børs