Åge Remøys Rem Offshore leverte knalltall tross at supplymarkedet kollapset

Rem Offshore leverte oppsiktsvekkende tall i et krisepreget kvartal. Samtidig som arbeidet med å øke flåten fortsetter, forbereder rederiet seg på en beintøff vinter.

VELLYKKET COMEBACK: Skipsreder Åge Remøy (midten) har gjort et vellykket comeback som offshorereder og leverte knalltall i andre kvartal. Her sammen med Ole Roger Sætre (t.v.) og Arne Sævik, begge tilknyttet Myklebust Verft, foran rederiets nyeste fartøy «Rem Arctic». Foto: Myklebust Verft
Oljeservice

– Vi er selvsagt veldig godt fornøyde med tallene og den positive trenden selskapet har hatt de siste årene med god vekst både på topp- og bunnlinjen i et veldig utfordrende marked.

Det sier konsernsjef Fredrik Remøy i Rem Offshore til Finansavisen.

Han har all grunn til å være fornøyd. For mens pengene renner ut av konkurrentene, seiler Fosnavåg-rederiets flåte av plattformforsyningsskip (PSV), subseaskip og seismikkskip med overskudd.

Etter andre kvartal, som var preget av viruspandemi og oljeprisfall, lå det igjen 83 millioner kroner på bunnlinjen. Omsetningen endte på 162 millioner kroner og EBITDA-marginen på 54,3 prosent. Til sammenligning hadde rederiet et overskudd på 50 millioner i fjor.

– Mye av grunnen til dette er god kontroll på kostnadene og høy utnyttelsesgrad, sier Remøy.

Blant annet ved å leie inn egne fly fra Widerøe til mannskapsskiftene i Aberdeen, har rederiet klart å holde utnyttelsesgraden oppe og kostnadene nede.

Flåteutnyttelsen var på drøyt 99 prosent, opp fra 95 prosent i første kvartal.

DIVERSIFISERT FLÅTE: Rem Offshore har en flåte på syv PSV-er, to seismikkskip og to subseaskip, men er stadig p jakt etter flere fartøyer. Avbildet er subseaskipet «Rem Inspector». Foto: Rem Offshore

– Vinteren blir knalltøff

En gryende opptur ble til full kollaps i PSV-markedet da olje- og viruscocktailen fikk oljeselskapene til å klemme inn reversen tidligere i år. Effektene av dette vil vise seg fremover, også for Rem Offshore.

– Vi ser at kontraktene blir reforhandlet på vesentlig lavere nivåer, bortimot 50 prosent lavere enn det vi hadde budsjettert med, sier Remøy, og fortsetter:

– Aktivitetsnedgangen gjør at kampen om kontraktene blir veldig hard, men vi har stor tro på driftsmodellen vår, som viser at vi selv i trange tider leverer gode resultater.

Nylig fikk rederiet en kontrakt for PSV-en «Rem Supplier» på inntil fem brønner med CNOOC. I tillegg har det fått et par kontrakter med 50-60 dagers varighet. To PSV-er er i spotmarkedet.

–  Utnyttelsesgraden vil være bra også i tredje kvartal, men effekten av det lave ratnivået vil definitivt vise seg, sier Remøy.

Venter opplagsrush

Finansavisen omtalte i forrige uke en undersøkelse gjennomført av Rederiforbundet, som viser at rederiene selv tror at totalt 200 offshoreserviceskip vil ligge i opplag ved årsskiftet, mot 160 nå.

– Markedet vil bli veldig svakt, kanskje det svakeste vi har sett på lenge, og jeg tror det skal mye båter i opplag i fjerde kvartal og første kvartal neste år, sier Remøy.

– Vinteren kommer til å bli knalltøff. Derfor var det viktig for oss å ha et godt kvartal som gir oss litt buffer. Nå føler jeg at vi er godt rustet for det som måtte komme, tilføyer Rem-sjefen.

Diversifiseringen til subsea/fornybar-og seismikkmarkedet hjelper også nå som PSV-markedet ligger nede. Hverken seismikk- eller subseaskipene merker så langt mye til nedturen.

– Forutsatt at oljeprisen holder seg stabil, tror vi det skal lysne litt i andre kvartal neste år, svarer Remøy på spørsmål om når han tror markedet vil snu.

RUSTET FOR TØFF VINTER: Konsernsjef Fredrik Remøy i Rem Offshore venter en beinhard vinter, men anser likevel rederiet som godt rustet til å klare seg på en grei måte. Foto: Privat

Konkrete prosjekter

Etter at Rem Offshore i mai tok over PSV-en «Normand Skude» fra Solstad Offshore, har rederiet på fire år bygget opp en flåte på syv PSV-er, to subseaskip og to nodeseismikkskip.

For aktører med vilje og evne til vekst åpner det svake markedet muligheter.

– Det er mulig å gjøre bedre dealer nå enn for bare et halvt år siden. Samtidig var prisene også da på et veldig lavt nivå. De er om mulig enda lavere nå, men jeg tror vi begynner å nærme oss bunnen, sier Remøy.

– Vi ser på konkrete prosjekter innen fornybar, PSV og seismikk. Utover det kan jeg ikke si noe mer enn at det både er prosjekter som er langt fremme i støpeskjeen og prosjekter som er i ferd å med å ta form. Men vi har god tid, påpeker han.

Trolig er flere skip fra den gamle Rem-flåten, som nå eies av Solstad, i siktet.

Rem Offshore

  • Etablert av Åge Remøy, Magnus Roth og Thorstein Mar Baldvinsson i 2016.
  • Med en krigskasse på 500 millioner kroner var planen å bygge opp et nytt rederi etter at Remøy måtte gi fra seg kontrollen i «gamle» Rem Offshore til Kjell Inge Røkke og Solstad Offshore.
  • Har en flåte på 11 skip innen supply, seismikk og subsea/fornybar.
  • Hovedkontor i Fosnavåg.
  • Ledes av Fredrik Remøy.
rem offshore
offshorerederi
kvartalstall
fredrik remøy
åge remøy
psv
subsea
seismikk
Nyheter
Oljeservice
Børs