Skjebneuke for PGS

Fredag forfaller lån for 1,2 milliarder kroner i PGS. Seismikkselskapet forhandler med samtlige långivere om endringer i flere av gjeldsavtalene.

TØRT MARKED: PGS har lagt de fleste av seismikkskipene i opplag.  Foto: OLE JØRGEN BRATLAND,EQUINOR
Oljeservice

Det begynner å nærme seg deadline for PGS  .

Seismikkselskapet har frist til fredag med å komme frem til en avtale med långiverne for å slippe å punge ut et milliardbeløp.

Av samlede gjeldsforpliktelser på over 10 milliarder kroner, har PGS en trekkfasilitet på 1,9 milliarder kroner hvor 1,2 milliarder (135 millioner dollar) må refinansieres denne uken.

JOBBER FORTSATT MED LØSNING: Bård Stenberg, investorkontakt i PGS. Foto: Frank Helge Njøsen

– Vi har presentert et forslag til långiverne der vi ønsker å endre forfall og avdragsprofil på gjelden og gjøre noen endringer i lånevilkårene. Vi har fått tilbakemeldinger fra långiverne på forslaget, og nå jobber vi med å komme frem til en løsning, sier investorkontakt Bård Stenberg i PGS til Finansavisen.

Forhandler med samtlige långivere

PGS gjennomførte en refinansiering i januar i år der det ble hentet 850 millioner kroner (rundt 95 millioner dollar) i ny egenkapital og gjort endringer i flere av låneavtalene.

Mens de fleste banker sluttet seg til refinansieringen, ønsket bankene bak gjelden som forfaller denne uken å komme seg ut.

Stenberg ønsker ikke å gå mer i detalj om forhandlingene med långiverne, men sier at de ser på en løsning som gjelder alle.

– Vi er i dialog med alle långivere og søker å endre forfall og avdragsprofil på flere fasiliteter – ikke bare denne, forteller investorkontakten.

Kan betale, men...

I dagens lånevilkår har PGS begrensninger på gjeldsnivået i forhold til 12 måneders rullerende EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger), i tillegg til at selskapet må ha en likviditet på minst 75 millioner dollar.

Ved utgangen av andre kvartal hadde seismikkselskapet en kontantbeholdning på 235 millioner dollar, men dette vil ikke være tilstrekkelig på sikt.

– Selv om beløpet er høyere enn låneforfallet, må vi ta høyde for å opprettholde tilstrekkelig arbeidskapital til å håndtere et volatilt seismikkmarked, samt at vi i henhold til de opprinnelige låneavtalene skal betale avdrag på andre gjeldsfasiliteter, sier Stenberg. 

– Hvis vi betaler ned trekkfasiliteten og samtidig skal håndtere alt det andre, blir det veldig utfordrende.

– Har dere en løsning klar før fredag, eller er det aktuelt å skyve på fristen?

– Det kan jeg ikke kommentere. Vi gjør naturligvis det vi kan for å få på plass en løsning, sier investorkontakten.

Analytiker Tommy Johannessen i Sparebank1 Markets har tidligere uttalt at selskapet vil være tomt for kontanter i andre kvartal 2021 om det ikke får refinansiert.

Kursfall

PGS-aksjen, hvor amerikanske og britiske fond troner øverst på aksjonærlisten, har ikke vært noen hyggelig reise i år.

I løpet av høsten og vinteren i fjor klatret aksjen til over 20 kroner, men i februar snudde det. Etter emisjonen, og godt hjulpet av Covid-19 og en sterkt fallende oljepris, har aksjen stupt til rundt 3 kroner.

Mandag ettermiddag ble den notert til 3,14 kroner, noe som priser selskapet til 1,21 milliarder kroner på børsen. Det var likevel opp 5 prosent i forhold til sluttkursen fredag.

PGS

  • Seismikkselskap som henter inn undersjøiske data for olje- og gassnæringen.
  • Har en flåte på 13 seismikkskip, hvorav selskapet eier de fleste selv. Fem av skipene er aktive, mens resten ligger i opplag.
  • Skal refinansiere en kredittfasilitet på 1,2 milliarder kroner innen fredag.
  • I forrige måned la konkurrenten TGS inn et bud på 5,4 milliarder kroner for PGS’ multiklientbibliotek. PGS-styret avviste budet.
  • Notert på Oslo Børs med en børsverdi på 1,2 milliarder kroner etter torsdagens kursoppgang.
  • Største aksjonær er Coltrane Asset Management med en eierandel på drøyt 17 prosent. Folketrygdfondet er femte største aksjonær men en eierandel på litt over 5 prosent.
pgs
seismikk
bård stenberg
refinansiering
Nyheter
Oljeservice
Børs