Wood Group har tapt penger siden oljekrakket i 2014. Nå snakker Lars Fredrik Bakke varmt om det grønne skiftet

Britiske Wood Group kjøpte Agility Group for 1 milliard kroner én måned før oljeprisen begynte å falle i 2014. Så langt har det vært dårlig business.

TØFT: – Vi fikk noen tøffe år. Prosjekter ble kansellert, og vi måtte nedskalere organisasjonen, sier Lars Fredrik Bakke, adm. direktør i Wood Group Norway. Foto: Anders Horntvedt
Oljeservice

SANDEFJORD: – Vi har hatt flere tunge år med tap, men kontantstrømmen har alltid vært positiv. Vi har rett og slett vært gjennom en vaskemaskin i noen år, sier Lars Fredrik Bakke (43), adm. direktør i Wood Group Norway.

Selskapet jobber med engineering og prosjekter på nybygg, modifikasjon og vedlikehold innenfor olje- og gassindustrien samt fastlandsindustri.

Rundt 70 prosent av selskapets omsetning i Norge er olje- og gassrelatert. For tiden har selskapet avtale om å gjøre alt modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid for Equinor på oljefeltene Snorre, Grane, Visund og Martin Linge.

SOLID FOTAVTRYKK: Wood Group har avtale om å gjøre alt modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid for Equinor på oljefeltene Snorre, Grane, Visund og Martin Linge. Her fra Snorre A. Foto: Equinor

I tillegg har selskapet rammeavtale med Wintershall på Brage-feltet, men der har ikke Wood Group eksklusivitet.

– Vi jobber vi også med nye grønne næringer slik som biofuel som benytter skog som råstoff. Å jobbe med skog er vi nesten forpliktet til ut fra navnet, fleiper Bakke.

Bygget landemerke i Sandefjord

Firmanavnet skyldes at britiske og London-noterte Wood Group i juli 2014 kjøpte prosjektdivisjonen fra Agility Group. Prisen var drøye en milliard kroner, ifølge en pressemelding.

Wood Group Norway

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter850602,9
Driftsresultat−25−31,7
Resultat før skatt-−68,0
Årsresultat-−79,7

Agility Projects var den største operative enheten i Agility Group med 650 ansatte.

På Fokserød i Sandefjord bygget selskapet i 2010 et landemerke av et kontorbygg.

Nå leies omtrent 80 av 450 kontorplassene leid ut til andre bedrifter, samtidig som selskapet har utvidet sine avdelinger i Stavanger og Bergen.

Resten av Agility Group er i dag eiet av HitecVision, og inngår i oljeservicekonsernet Moreld.

Omtrent en måned etter at britene hadde bladd opp for prosjektvirksomheten, raste oljeprisen fra datidens nivå på rundt 100 dollar.

Siden da har ikke prisen for et fat olje vært i nærheten av gamle høyder. Siden 2015 har heller ikke Wood Group Norway levert et regnskap med pluss på bunnlinjen.

Redusert oljepris fører generelt til at aktivitetsnivået på sokkelen går ned, og at prisen presses
Lars Fredrik Bakke, adm. direktør i Wood Group Norway

Samlet tap for selskapet fra 2015 til 2019 er omtrent minus 280 millioner kroner.

På det verste, i 2017, var også omsetningen i selskapet nede i 39 prosent av nivået tre år tidligere.

Mindre aktivitet, mer prispress

– Porteføljen av kontrakter og prosjekter er ikke avhengig av oljeprisen isolert sett, men redusert oljepris fører generelt til at aktivitetsnivået på sokkelen går ned, og at prisen presses i kontraktene vi konkurrerer om, sier Bakke.

– Hvordan har det preget organisasjonen?

– Vi fikk noen tøffe år. Prosjekter ble kansellert, og vi måtte nedskalere organisasjonen. Samtidig omfatter bunnlinjen ikke bare virksomhet i Norge. Innbefattet i tapene er også kostnader ved å legge ned i Kina, i tilegg til omfattende nedskrivinger, sier han.

Det typiske prosjektet er på mellom 5 og 20 millioner kroner i omsetning, og til enhver tid har organisasjonen gjerne 50 til 100 prosjekter gående.

– Slike prosjekter er ofte knyttet til endringer ved produksjonen, forklarer Bakke. 

– Kanskje skal man knytte til en ny brønn, som krever installasjon av en ny rørlinje, eller kanskje er utstyr er modent for utskifting på grunn av alder eller slitasje. Vi ser også en økende grad av prosjekter tilknyttet å redusere utslipp av CO2 slik som varmegjenvinning og redusert bruk av fakkel, legger han til.

TROR PÅ GRØNT SKIFTE: – Om fem år er vi inne i flere markeder enn i dag, sier Lars Fredrik Bakke i Wood Group. Foto: Anders Horntvedt

Kjært barn, mange navn

Selv om navnet Wood Group er nytt, kan prosjektselskapet spore sin opprinnelse tilbake til tegnekontoret ved Framnæs Mekaniske Værksted, som i flere tiår var den største arbeidsgiveren i Sandefjord.

Før HitecVision tok over Agility Group, het selskapet Grenland Group. 

På begynnelsen av 2000-tallet var selskapet på børsen, og industrimannen Hallgeir Skogen satt i førersetet.

Selv har Bakke gått gradene i organisasjonene siden han begynte som nyutdannet ingeniør fra Stavanger i 2002. Han tok over som norgessjef i november 2016.

– Vi har brukt de tøffe årene til å omstrukturere og redusere kostnader. Det har gitt oss økt konkurransekraft. Etter all sannsynlighet leverer vi et regnskap i pluss for 2020, sier Bakke.

Selskapet leverte ikke et 2019-regnskap med overskudd, men til gjengjeld er omsetningsøkningen på 41 prosent den kraftigste i prosent siden 2011.

– Hvordan ser dere ut om fem år?

– Da er vi inne i flere markeder enn i dag. Wood-konsernet har designet fabrikker for Tesla og Boeing i USA og installert mer enn 5 millioner solpaneler. Vi har en enorm kompetanse på industrielle prosesser som kan brukes i den grønne omstillingen samfunnet står foran, svarer Bakke.

– Planen og ønsket er at vi skal ha kontrakter på land innenfor gjødsel, petrokjemi og raffineri samt innenfor det grønne skiftet på biofuel, sol og hydrogen. Til sjøs skal vi utvide til å jobbe med utbygging av havvind, legger han til.

Lars Fredrik Bakke
Wood Group Norway
hallgeir skogen
agility group
Nyheter
Oljeservice