Utskiftning i Magseis-styret

Magseis gjør endringer.

Oljeservice

Tidligere ansattvalgt styremedlem Sigmund Gundersen har fratrådt sin stilling i Magseis Fairfield  .

Jonathan Cudmore erstatter Gundersen, og Johan Jungholm er valgt som varamedlem.

Etter endringene i styret er valgte ansatterepresentanter i styret følgende:

– Janie Garcia.

– Jonathan Cudmore.

Vararepresentanter:

– Ciaran Moore.

– Johan Jungholm.

MSEIS
magseis fairfield
Nyheter
Oljeservice
Børs