PGS uten full kreditorstøtte

PGS har foreløpig ikke støtte fra alle långivere for sitt refinansieringsforslag. Seismikkselskapet tror likevel på en løsning i fjerde kvartal.

HAR FORTSATT EN JOBB Å GJØRE: Ikke alle långivere har sluttet seg til refinansieringsforslaget fra PGS-sjef Rune Olav Pedersen. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

– I teorien vil PGS være i brudd med lånevilkårene for deler av gjelden i ettermiddag, og selskapet kan bli tatt til skifteretten. Så aksjen kan være verdt null på mandag, sier analytiker Jon Masdal i DNB Markets.

Forrige fredag forfalt et lån på 135 millioner dollar til betaling for PGS.

Seismikkselskapet trengte imidlertid mer tid for å finne en løsning og skjøv fristen én uke. Men heller ikke i går var seismikkselskapet helt i mål. Selskapet presenterte et refinansieringsforslag, men mangler fortsatt godkjennelse fra noen banker før det kan bankes igjennom.

Selv om Masdal ikke tror bankene vil se seg tjent med å erklære mislighold, er han ikke imponert.

IKKE IMPONERT: Analytiker Jon Masdal i DNB Markets. Foto: FINANSAVISEN

– Forrige fredag sa selskapet at det var nær en løsning, men dette kan ikke karakteriseres som nær i og med at det foreløpig mangler minst to–tre banker for tilstrekkelig tilslutning til forslaget. Det er skuffende at selskapet ikke har klart å få til mer, sier han.

Aksjemarkedet var heller ikke imponert. Fredag ettermiddag var PGS-aksjen ned rundt 4 prosent.

Skyver på gjeld

PGS har hatt diskusjoner med grupper av långivere i tre av sine lånefasiliteter for å komme frem til en refinansieringsløsning, og har inngått en prinsippavtale med en majoritet av disse.

Ifølge avtalen skal långiverne utsette alle låneforfall og avdrag til september 2022. Det betyr blant annet at kredittfasiliteten som hadde forfall i går ikke betales nå. I tillegg endres en del av vilkårene i låneavtalene.

Videre vil det bli utstedt et treårig usikret konvertibelt obligasjonslån på 116 millioner dollar med en kupongrente på 5 prosent. Lånet skal kunne konverteres til nye aksjer til en kurs på 3 kroner – for inntil 10 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

Tror på avtale i 4. kvartal

PGS opplyser at prinsippavtalen er avhengig av endelig godkjennelse og dokumentasjon fra långiverne som har vært med på forhandlingene, noe som ventes å ta noen uker.

– Med den foreløpig avtalen vi nå har med flertallet av långiverne, tror vi at vi skal klare å få en endelig avtale på plass i løpet av fjerde kvartal, sier investorkontakt Bård Stenberg i PGS til Finansavisen.

VENTER FULL STØTTE: Investorkontakt Bård Stenberg i PGS. Foto: Frank Helge Njøsen

Deretter vil selskapet henvende seg til de som ikke har gitt sin tilslutning (se faktaboks).

– Vi tror det er stor sannsynlighet for at de av TLB-långiverne som ikke har vært med i forhandlingsprosessen vil samtykke til den foreslåtte avtalen siden arbeidsgruppen som utgjør 62 prosent av lånet har forhandlet på vegne av gruppens interesser og de er enige om hovedbetingelsene, sier Stenberg.

– Vi har inngått en avtale med majoriteten av långiverne om at de ikke skal tre inn pantet selv om vi er i mislighold. Den statusen vil vedvare til vi får på plass en eventuell endelig avtale.

Kan bli rettslig

Dersom man ikke oppnår slik støtte kan det bli en rettslig prosess.

– Hvis noen ikke samtykker til forslaget vil vi bruke juridiske restruktureringsprosedyrer for å få med en liten minoritet, sier PGS’ investorkontakt.

– Er det nok å bare skyve på gjelden, eller burde dere ha gått hardere til verks?

– Vi vil få to års utsettelse på gjeldsforfall og avdrag. Det ivaretar likviditeten i et vanskelig seismikkmarked. Hvordan markedet utvikler seg i 2021 og 2022 har vi ikke visibilitet på ennå, utover at vi tror 2021 blir bedre enn 2020 fordi mange prosjekter er utsatt til neste år, sier Stenberg.

– Med dette forslaget får vi mer tid på å generere kontantstrøm og forbedre likviditeten i selskapet. Vi har også sagt at vi sikter mot å tilbakebetale långivere i sin helhet, samtidig som vi opprettholder forretningsvirksomheten.

Mener gjelden er for høy

Analytikeren i DNB Markets mener imidlertid at PGS også burde ha vurdert å gjøre noe med gjeldsnivået når selskapet først er i en slik prosess.

– Hovedproblemet er å sikre likviditeten, og det adresserer de nå. Så er spørsmålet om gjeldsnivået er for høyt. For syv år siden hadde PGS 14 båter i drift – nå har det fem – og i mellomtiden har gjelden steget, sier Masdal.

PGS har samlede gjeldsforpliktelser på over 10 milliarder kroner.

– Selskapet burde ha fått ned gjeldsgraden. Jeg frykter at det graver et større hull for seg selv.

Refinansieringsforhandlingene

  • PGS har forhandlet om en refinansieringsløsning med en gruppe långivere i tre av sine lån.
  • I selskapets eksportkredittfasilitet på rundt 300 millioner dollar har PGS fått full støtte for refinansieringsforslaget som ble lagt på bordet fredag.
  • I en rullerende kredittfasilitet på 350 millioner dollar er støtten fra långiverne på 81 prosent. Det var deler av dette lånet (135 millioner dollar) som forfalt til betaling fredag.
  • I selskapets terminlån (TLB) på 520 millioner dollar har 62 prosent av långiverne gitt sin støtte til refinansieringsforslaget.
pgs
refinansiering
seismikk
bård stenberg
jon masdal
dnb markets
Nyheter
Oljeservice
Finans
Børs