Remøy forhandler fortsatt med långiverne

Stig Remøy-selskapet Olympic Subsea forhandler fortsatt med långiverne om en løsning på gjelden på nesten 3 milliarder kroner.

HAR AVDRAGSFRITAK: Stig Remøys Olympic Subsea har frem til 15. oktober med å finne en langsiktig løsning for milliardgjelden.  Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

Med samtlige 11 subseaskip i operasjon hadde Stig Remøys subseaselskap Olympic Subsea inntekter på 137,5 millioner kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 35 millioner i årets andre kvartal. Det tilsvarer en EBITDA-margin på 27 prosent.

Skipene opererer både i fornybarmarkedet og i markedet for olje og gass.

«Etter en svak vinter- og vårsesong ser selskapet økt aktivitet innen begge segmenter. Det er for tidlig å anslå hvilken effekt Covid-19 og turbulensen i finansmarkedet vil ha for markedet selskapet opererer i på lengre sikt», skriver styret i Olympic Subsea i kvartalsrapporten.

Må finne løsning for gjelden

I likhet med en rekke andre selskaper som opererer i oljeservicemarkedet, sliter også Olympic Subsea med høy gjeld.

Selskapet har hatt diskusjoner med sine bankforbindelser for å gjøre tilpasninger i avdragsprofilen og hadde som mål å ha en langsiktig løsning på plass innen september.

Dette har rederiet foreløpig ikke lykkes med, men i rapporten for andre kvartal opplyses det at det er progresjon i planen.

Selskapet har fått fritak for betaling av renter og avdrag frem til 15. oktober.

Ved utgangen av andre kvartal hadde rederiet en samlet gjeld på nesten 3 milliarder kroner, som i hovedsak er knyttet til finansiering av flåten. Av dette er det obligasjonsgjeld for nesten 300 millioner.

Den bokførte egenkapitalen var på minus 59 millioner kroner pr. 30. juni, mot minus 8 i foregående kvartal.

Usikkerhet

Én av långiverne har gått ut av bankgruppen med intensjon om å avslutte finansieringsforholdet til Olympic Subsea.

Långiverens posisjon har medført at selskapet er i brudd med lånevilkårene, noe som har utløst kryssmislighold for obligasjonslånene.

«Selskapet har, og vil, fortsette dialogen med Nordic Trustee med hensyn til obligasjonslånene. Det er usikkert om, og eventuelt på hvilke vilkår, selskapet kan få til en lengre løsning», heter det i kvartalsrapporten.

Det skal tidligere ha pågått samtaler om et mulig salg av et skip som den ene långiveren er involvert i. Finansavisen har tidligere har skrevet at dette trolig dreier seg om «Olympic Intervention IV».

Olympic Subsea

(Mill. kr)

2.kv/20

2.kv/19

Driftsinntekter

137,5

183,3

Driftsresultat

7,9

44,8

Resultat før skatt

−51,3

8,4

Resultat etter skatt

−51,3

8,4

olympic subsea
stig remøy
Nyheter
Oljeservice
Børs