Solstad Offshore foreslår gjeldskonvertering

Styret i det kriserammede rederiet Solstad Offshore har foreslått å konvertere 9,7 milliarder kroner av gjelden.

KRISESELSKAP: Adm. direktør i Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, bærer samme navn som det kriserammede rederiet. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Tirsdag kveld kom Solstad Offshore,  , med en oppdatering om selskapets pågående restrukturering med en innkalling til ekstraordinær generalforsamling 20. oktober.

I meldingen fremgår det at styret foreslår en aksjekapitalreduksjon etterfulgt av aksjekapitaløkning for å konvertere opptil 9,7 milliarder kroner av selskapets gjeld. Styret foreslår å konsolidere selskapets aksjer, utstede tegningsretter og utstede et konvertibelt lån.

I tillegg til dette foreslås det å gi styret fullmakt til å utføre en reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer. Av selskapets største aksjonærer troner Kjell Inge Røkke og John Fredriksen på topp gjennom sine systemer.

Tiltakene som gjøres gjennom rettet emisjon, konvertibelt låm og reparasjonsemisjon vil utgjøre opptil 72,5 millioner kroner.

Eksisterende aksjonærer som ikke deltar vil bli utvannet med minimum 0,22 prosent av det totale antall aksjer som er utstedt ved gjennomførelsen av transaksjonen.

solstad offshore
restrukturering
kjell inge røkke
john fredriksen
Nyheter
Oljeservice
Børs