Tidewater er klar til å snappe skip

Tidewater Norge merker offshorenedturen på kroppen, men stiller likevel sterkere enn de fleste med en amerikansk gigant i ryggen.

JOBBER FOR EQUINOR: 2017-bygde «North Barents», Tidewater Norges nyeste PSV, er på kontrakt med Equinor, og har potensielt arbeid til starten av 2022. Foto: Simek
Oljeservice

For to år siden ble amerikanske Tidewater verdens største offshorerederi etter sammenslåingen med konkurrenten Gulfmark Offshore.

Sistnevntes norske datterselskap skiftet derfor navn til Tidewater Norge i fjor, og fikk med det driftsansvaret for ytterligere fire skip tilhørende Tidewater-datteren Troms Offshore.

Inntektene nær doblet seg fra året før, mens underskuddet på nær fem millioner kroner var en kraftig forbedring fra 2018 da bunnlinjen viste minus 227,8 millioner kroner.

Totalt rådet rederiet over ti plattformforsyningsskip (PSV) ved utløpet av 2019.

Klar for vekst

Ratene viste en gradvis bedring gjennom året og inn i 2020, men nå er historien en annen. Aktivitetsfallet i kjølvannet av olje- og coronakrisen rammer hardt.

Tidewater har lagt to PSV-er i opplag etter fullførte periodekontrakter i første halvår, samt solgt den 22-år gamle PSV-en «North Stream», som i lengre tid har ligget i opplag.

Dersom flere skip går av kontrakt vil de også bli lagt i opplag, og ikke reaktivert før markedet er betydelig bedre, opplyses det.

Rederiet venter mer konsolidering i industrien etter hvert som svakere stilte selskaper vil bukke under i nedturen. Tidewater er klar for å utnytte det til å vokse videre.

«(...) dersom muligheter til å kjøpe «distressed» eiendeler oppstår, vil det absolutt bli vurdert», heter det i rapporten til rederiet som har tilgang på kapital fra sitt amerikanske morselskap.

Pr. 30. juni var Tidewaters kontantbeholdning på 203 millioner dollar og den langsiktige gjelden 273 millioner dollar, eller tett på 2,6 milliarder kroner.

Nærmer seg auksjon

En mulighet som trolig blir vurdert er PSV-flåten til Hermitage Offshore - tidligere Nordic American Offshore (NAO) - som i august søkte om konkursbeskyttelse under chapter 11 i USA.

Gjennom overtagelsen av NAO i desember 2018 fikk rederiet, som ble døpt Hermitage, eierskap i ti norskbygde PSV-er som var ferdigstilt på verftene fra 2012 til 2016. Skipene opererer hovedsakelig i Nordsjøen.

På en auksjon 7. oktober går disse under hammeren dersom det finnes kjøpere som er villige til å legge nok penger på bordet. På hvert skip er det en gjeld på rundt 13 millioner dollar.

Om det kommer så høye bud er imidlertid lite sannsynlig. Skipsprisene har falt kraftig de seneste månedene i takt med markedsutviklingen. Etter det Finansavisen forstår er det 3-4 aktører som skal ha vist seriøs interesse for flåten. I tillegg til Tidewater er trolig Rem Offshore blant disse.

Gjennom en kredittfasilitet på 132,9 millioner dollar er DNB og SEB långiverne til Hermitage. Disse er også i posisjon til å ta over flåten om ikke budene som kommer inn skulle være tilfredsstillende. 

TIDEWATER NORGE

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter296,1163,8
Driftsresultat12,833,9
Resultat før skatt- 1,9- 222,8
Resultat etter skatt- 4,7- 227,7
tidewater
gulfmark
offshorerederi
årsregnskap
psv
konsolidering
Nyheter
Oljeservice
Børs