Tor Olav Trøims Borr Drilling landet blytung emisjon

Investorene skyr alt som har med rigg å gjøre. Borr Drilling måtte kutte kursen i emisjonen og hentet langt mindre enn forespeilet.

LA PENGER PÅ BORDET: Tor Olav Trøim spyttet selv inn penger i Borr Drilling-emisjonen og økte eierandelen til 6,8 prosent. Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

– Rigg er så «out of favour» som det kan bli. Det er sannsynligvis den sektoren investorene er minst interessert i å investere i om dagen, sier en kilde i finansmiljøet til Finansavisen.

Referansen er til riggselskapet Borr Drilling, som omsider kom i mål med en emisjon tirsdag kveld etter at tegningsperioden måtte forlenges to ganger. Selskapet selv er likevel tilfreds.

TROR MARKEDET SNUR NESTE ÅR: Patrick Schorn, konsernsjef i Borr Drilling. Foto: Schlumberger

– Intensjonen var en større emisjon, men markedsforholdene var ikke optimale for å oppnå målet vårt. Men med støtte fra bankene og Hayfin har vi klart å sikre en tilsvarende likviditetseffekt. Så totalt sett er vi veldig fornøyde, sier konsernsjef Patrick Schorn i Borr Drilling til Finansavisen.

I stedet for å få inn 40-50 millioner dollar i ny egenkapital, i henhold til den opprinnelige planen, endte det med 27,5 millioner dollar.

Tegningskursen ble i tillegg skrudd ned med nær 25 prosent til 0,53 dollar.

– Det kan tyde på at interessen i alle fall ikke var skyhøy, sier analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux om emisjonen.

- GJELDEN UENDRET: Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux. Foto: nn

På forhånd hadde «enkelte investorer» forpliktet seg til å stille med 30 millioner dollar.

Støtte fra aksjonærene

Borr-sjefen uttalte til Finansavisen i forrige uke at det på daværende tidspunkt i stor grad var eksisterende aksjonærer som hadde tegnet seg, men også noen nye.

– Markedet var ikke lett under kapitalutvidelsen, men vi er heldige som kan regne med fortsatt sterk støtte fra vår eksisterende aksjonærbase. Det var i stor grad dem som sto bak denne emisjonen, sier Schorn onsdag.

Borr Drilling-gründer Tor Olav Trøim kjøpte aksjer for 23 millioner kroner.

Mens han i forrige emisjon ble utvannet fra en eierandel på rundt 8 prosent til 6,1 prosent, medførte den nedskalerte emisjonen at han øker eierandelen sin igjen til 6,8 prosent.

Schorn kjøpte aksjer for 4,9 millioner kroner, mens styreleder og tidligere Schlumberger-kollega Pål Kibsgaard bladde opp rundt 600.000 kroner for nye aksjer.

En av selskapets få nye aksjonærer er styremedlem Kate Blankenship, som sikret seg sine 100.000 første aksjer i selskapet, og det mange omtaler som en opsjon på et oppsving i riggmarkedet.

Potensial ser også det sørafrikanske hedgefondet Orbis Asset Management, som i flere år har utvist ståltro på Borr. Gjennom den seneste emisjonen øker fondets eierandel fra 13,1 til 16,2 prosent.

Ekstra likviditet

Emisjonen i Borr Drilling var en forutsetning for at et banksyndikat bestående av blant andre DNB og Danske Bank, samt hedgefondet Hayfin Capital, skulle gå med på å forlenge løpetiden på lånefasiliteter for totalt 595 millioner dollar med et halvt år til 2023, samt senke minimumskravet til likviditet til 5 millioner dollar i samme periode

Disse har gått med på å tilføre selskapet ekstra likviditet i størrelsesordenen 12 millioner dollar. Dermed bedres riggselskapets likviditet likevel med i overkant av 700 millioner dollar de neste to årene, til tross for at pengene ikke satt løst hos investorene.

I utgangspunktet skulle Borr også bruke 10 millioner dollar på å kjøpe tilbake 40 millioner dollar av sitt konvertible obligasjonslån på 350 millioner dollar. Det ble imidlertid avblåst, noe som begrunnes med «markedsvolatilitet» og ufordelaktig prising.

Den nedskalerte emisjonen må trolig ta noe av skylden for det.

Fjerner ikke gjeld

Analytiker Olsvik i Kepler Cheuvreux sier at Borr Drilling nok en gang kjøper seg tid med den begrensede refinansieringen som nå gjøres, men understreker samtidig at gjeldsbyrden er like tung.

Inkludert gjenstående investeringer, har riggselskapet en samlet gjeld på vel 2,5 milliarder dollar.

– Selskapet gir seg selv en ekstra «runway» og øker opsjonaliteten i aksjen, men det fjerner ikke noe gjeld. Borr har fortsatt 90 millioner dollar i gjeld pr. rigg, sier han.

– Som investor er det riktig å være forsiktig med aksjen.

Konsernsjef Schorn mener imidlertid at gjeld i seg selv er ikke et godt mål og at Borrs gjeld er «ekstremt økonomisk». Han peker på at det meste av Borr Drillings gjeld er til verftene, og jobben med å finne en løsning med disse starter nå.

Venter rater på sunne nivåer

Ifølge estimater fra Kepler Cheuvreux brenner Borr Drilling 20-25 millioner dollar i kontanter hvert kvartal.

Olsvik mener likviditeten vil holde til andre halvår neste år.

– Så spørs det hvordan markedet ser ut da. Vi tror 2021 blir dårligere enn 2020, så det er en fare for at selskapet kan komme til å gjøre noe lignende en gang til, sier han.

Borr-sjefen tror derimot at markedet snur neste år.

– Det er 345 aktive jackup-rigger i markedet nå, og neste år venter vi at dette vil ha økt til 370, så ting blir definitivt bedre. Etter hvert venter vi også at dagratene vil returnere til sunne nivåer, sa Schorn.

Borr Drilling

  • Riggselskap etablert av Tor Olav Trøim og Fredrik Halvorsen høsten 2016.
  • Har en flåte på 26 oppjekkbare borerigger (jack-ups), i tillegg til fem rigger i bestilling hos verftet Keppel FELS.
  • Ble notert på Oslo Børs i august 2017 og har i dag en børsverdi på 830 millioner kroner.
  • Før emisjonen var de største aksjonærene  hedgefondet Orbis Investment Management (13,1 prosent), Schlumberger (9,6 prosent(, Artemis Investment Management (7,9 prosent) og Tor Olav Trøim 6,1 prosent).
borr drilling
tor olav trøim
emisjon
patrick schorn
riggselskaper
hayfin capital
rigg
kepler cheuvreux
magnus olsvik
refinansiering
Nyheter
Oljeservice
Børs