Siem ber obligasjonseierne om mer rente- og avdragsfritak

Siem Offshore ber obligasjonseierne om å forlenge perioden med rente- og avdragsfritak.

TRENGER MER TID: Kristian Siem. Foto: NTB
Oljeservice

Siem Offshore hadde som mål å bli ferdig med sine restruktureringsforhandlinger innen 30. oktober.

Nå ser det Kristian Siem-kontrollerte offshorerederiet at det ikke vil klare dette. Derfor ber det eierne i to obligasjonslån om å forlenge perioden med rente- og avdragsfritak. Selskapet inngikk en lignende avtale i juni, som skulle vare ut denne måneden.

Innkaller til møte

Det innkalles derfor til et obligasjonseiermøte i slutten av oktober der obligasjonseierne skal vedta et forslag om en forlenget periode med rente- og avdragsfritak og unntak fra lånevilkårene ut 2020, og at lånene heller ikke blir erklært misligholdte i perioden. Dette er noe de sikrede långiverne har krevd for at de skal forhandle videre.

«Restruktureringsdiskusjonene og -forhandlingene pågår fortsatt, inkludert med de største obligasjonseierne. Det gjøres fortsatt fremskritt, men ledelsen i selskapet vurderer det ikke som sannsynlig at en endelig restruktureringsavtale kan blir nådd innen 30. oktober», heter det i innkallingen til obligasjonseiermøtet.

Dersom obligasjonseierne skulle si nei, advarer Siem Offshore om at det setter hele restruktureringsavtalen i fare.

Milliardgjeld

Siem Offshore forhandler om å restrukturere gjeld for til sammen 1 milliard dollar.

I vår inngikk rederiet en avtale med sine europeiske banker om utsatt betaling av renter og avdrag frem til 30. april 2021.

I årsrapporten for 2019 som ble publisert tidligere i år skrev selskapet at det «forbereder seg på en nedtur som trolig er verre enn det man har opplevd de seneste årene».

SIem Offshore

  • Offshorerederi som kontrolleres av Kristian Siem.
  • Opererer en flåte på 35 forsyningsskip, ankerhåndteringsskip, konstruksjonsskip og multiserviceskip.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs med en børsverdi på rundt 735 millioner kroner.
siem offshore
kristian siem
restrukturering
Nyheter
Oljeservice