Mohn har startet nedsalget i offshorerederi

Investor Frederik W. Mohn har solgt 2,3 millioner aksjer i offshorerederiet DOF i Austevoll. Utgangsdøren er trolig målet.

OFFSHORE-EXIT: Investor Frederik Wilhelm Mohn har tilsynelatende tatt nok et steg mot utgangsdøren i DOF. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

For et drøyt år siden takket Frederik W. Mohn for seg i styrene til offshorerederiet DOF og datterselskapet DOF Subsea, og i mai trakk han seg fra samarbeidet med Helge Møgster.

Sammen eide de 48,95 prosent av rederiet gjennom selskapet Møgster Mohn Offshore. Mohns eierandel på 16,45 prosent ble nylig utskilt til selskapet Perestroika Industrier.

Finansavisen skrev i mai at grepet trolig ville gjøre det lettere å selge seg helt ut av offshorerederiet, som er midt i en langspurt for å lande en finansiell redningsløsning.

En fersk aksjonæroversikt viser at nedsalget etter alt å dømme har startet. Ifølge oversikten kvittet Mohn seg med snaut 2,3 millioner aksjer i forrige uke.

Det betyr at eierandelen reduseres fra 16,45 til 15,71 prosent.

Aksjekursen til DOF har dundret i bakken, så det er ikke mye Mohn får når han selger.

DOF-aksjen omsettes for rundt 50 øre etter en nedgang på 70 prosent bare siden nyttår.

Jobber med kriseløsning

DOF-gruppen sikret seg nylig litt lenger tid til å komme i mål med en høyst nødvendig restrukturering av balansen.

De sikrede långiverne har gått med på at selskapet slipper å betale avdrag og renter på sine lån frem til 31. januar 2021, mens obligasjonseierne i DOF Subsea foreløpig har samtykket til avdrags- og rentefritak til 15. desember.

Ved årsskiftet hadde DOF-gruppen en netto rentebærende gjeld på 18 milliarder kroner. I tillegg kommer gjelden i joint venture-selskapet DOFCON på nær 7 milliarder kroner.

I likhet med Solstad Offshore, som kom i mål med sin restrukturering tirsdag, vil nok restruktureringen av DOF også innebære massiv konvertering av gjeld til egenkapital.

Helge Møgster er Austevoll-rederiets største eier med 32,49 prosent av aksjene etter bruddet med Mohn, som ikke besvarte Finansavisens henvendelser onsdag.