Resultatfall for Aker Solutions – tok stor gevinst

Bunnlinjen ble svekket etter stor gevinst i forbindelse med fisjonering. Kjetel Digre mener det har vært et revolusjonerende kvartal.

LA FREM TALL: Kjetel Digre, konsernsjef i det nye Aker Solutions. Foto: Siv Dolmen
Oljeservice

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Aker Solutions  leverte en noe skuffende tredjekvartalsrapport, men ordreinngang og ordrereserve var langt over forventning.

Omsetningen falt fra 7,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2019 til 5,5 milliarder inneværende år. Konsensus lå på 4,9 milliarder ifølge seks meglerhus, og inntekter etter «spesielle poster» endte på 4,7 milliarder.

Driftsresultatet endte på 637 millioner, opp fra 245 millioner i fjor, men bunnlinjen ble sterkt redusert som følge av de spesielle postene. Fra 89 millioner kroner i pluss i fjor dalte resultatet etter skatt til minus 159 millioner kroner.

Stor gevinst

De spesielle postene består av restrukturering som ga en positiv gevinst på 114 millioner kroner, mens ikke-kontantbasert utbytte på 804 millioner fikk negativ påvirkning på bunnlinjen.  

Aker Solutions melder imidlertid at det bokførte en gevinst på 804 millioner kroner i kvartalet som følge av at selskapet fisjonerte ut Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind i egne børsnoterte selskaper.

I tillegg har selskapet solgt datterselskapet ix3 til aiZe, for 222 millioner kroner. aiZe er et nystartet programvareselskap som nylig ble etablert av Aker.

– Aker Solutions har investert betydelig i digitalisering og programvareutvikling de siste årene. Å realisere det fulle potensialet krever mer dedikerte ressurser og kapital og derfor mener vi tidpsunktet er riktig for å selge programvareselsapet til Aker, sier Digre.

Selskapet byr for tiden på prosjekter til en verdi av 42 milliarder kroner, ifølge kvartalsrapporten.

I presentasjonen påpeker Aker Solutions at hovedprioriteringen nå er å ta vare på kontantbeholdningen og å beskytte balansen. Utgiftskutt skal også være prioritert.

Ordreinngangen var ventet å ende på 6,5 milliarder, men det ble rapportert 7,1 milliarder. Ordrereserve endte på 29,2 milliarder, men var ventet til 28,2 milliarder.

Projects-virksomheten i selskapet var ventet å levere justert EBITDA på 217 millioner, men endte på 190 millioner. Services endte på 131 millioner, og konsensus lå på 108.

Les hele rapporten her.

Aker Solutions 

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter5.5007.130
Driftsresultat637245
Resultat før skatt521140
Resultat etter skatt-15989

Aker Solutions

  • Oljeserviceselskap med hovedkontor på Fornebu i Bærum og avdelinger over hele verden. 
  • Adm. direktør er Luis Araujo og styreleder er Øyvind Eriksen. 
  • Største aksjonær er Aker Kværner Holding.
aker solutions
breaking
akso
Nyheter
Oljeservice
Børs