Håper å lande kriseløsning før nyttår

Målet til Siem Offshore er å ha en restrukturering i havn før nyttår. Planen som nå foreligger, innebærer gjeldskonvertering og nye offshoreaksjer til bankene.

BANKER PÅ DØREN: Mens Kristian Siem (t.h.) utvannes, kommer Kristin Holths tidligere arbeidsgiver, DNB, inn på eiersiden i Siem Offshore. I midten Bern Blikstad, rådgiver i DNBs avdeling for havnæringer. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Siem Offshore i Kristiansand har i lengre tid jobbet med å få til en restrukturering av gjelden.

Nå ligger et konkret løsningsforslag på bordet. Målet er å få med alle långiverne på det innen 2020 er omme.

– De fleste offshoreselskaper har for mye gjeld i et marked hvor rater og inntjening ikke dekker avtalt gjeldsbetjening. Når markedsutsiktene forventes å være svake i lang tid fremover, må man gjøre noe med gjeldsnivået, sier rederiets finansdirektør Dagfinn B. Lie til Finansavisen.

– En del må konverteres til egenkapital, noe som vil medføre at eksisterende aksjonærer sannsynligvis blir utvannet, fortsetter han.

Utover at forslagetet innebærer gjeldskonvertering og reduserte avdrag, ønsker ikke Lie å gi flere detaljer.

– Vi har laget en plan som er presentert til våre långivere og som er under diskusjon. Det er en femårs-plan som i stor grad bygger på konservative rateforventninger fremover, sier han.

Skjebnemøte

Foreløpig har Siem Offshore inngått en stillstandsavtale med de sikrede långiverne i Norge og Europa som varer frem til 30. april 2021. Til da skal det ikke betales renter eller avdrag. I tillegg er det gitt unntak for noen vilkår i låneavtalene.

Obligasjonseierne gikk i juni med på en avtale om lettelser i lånevilkårene frem til 30. oktober.

Da var målet å være klar med restruktureringen, men ettersom det ikke lar seg gjøre bes obligasjonseierne blant annet om å forlenge perioden med rente- og avdragsfritak ut 2020.

Det skal de ta stilling til fredag. Uten tommel opp, står restruktureringen i fare.

Netto rentebærende gjeld var ved utløpet av tredje kvartal på 920 millioner dollar, tilsvarende 8,6 milliarder kroner. Vel 1,1 milliarder kroner er fordelt på to usikrede obligasjonslån.

Resten tilhører de sikrede långiverne, hovedsakelig norske og europeiske banker.

Siem vannes ut

Styreleder i Siem Offshore Kristian Siem, som eier rundt 83 prosent av aksjene i selskapet gjennom Siem Industries, må regne med å overlate en større del av selskapet til sine sikrede långivere.

Ifølge skipsregisteret er DNB, SR-Bank, ABN Amro og Hamburg Commercial Bank blant dem.

Flere av disse dukker opp på aksjonærlistene til stadig flere offshorerederier gjennom gjeldskonvertering. Det synes Lie er interessant.

I Siem Offshore har de lenge ment at bankene burde ta initiativ til konsolidering, uten at noe har skjedd. Snarere er ballen blitt sendt tilbake til eierne.

– Toneangivende banker har sagt at det er opp til aksjonærene å jobbe frem fornuftige konsolideringsløsninger. Når bankene selv blir aksjonærer, blir det interessant å se om de etterlever det de sier. Jeg tror enhver konsolidering er positivt for industrien, sier han.

SVAKT MARKED: Markedet for ankerhåndteringsskipene sliter på Siem Offshore. Avbildet «Siem Diamond», som er i Canada. Foto: Richard Normann-Hansen

Tungt i ankerhåndtering

I Siem Offshores kvartalsrapport beskrives aktiviteten i tredje kvartal som overraskende god, blant annet på grunn av høy utnyttelse for plattformforsyningsskipene (PSV). 6 av 7 er beskjeftiget minst til 2022.

Utsiktene fremover er ikke fullt så lyse for resten av flåten, spesielt ikke for de 10 ankerhåndteringsskipene (AHTS).

– Den største utfordringen vår er på AHTS-siden. Der er det størst overtilbud av båter og markedsutsiktene fremover er høyst usikre. I subsea er offshore vindmarkedet med på å kunne skaffe mer beskjeftigelse, men i det korte bildet ser det litt mørkt, oppsummerer han.

Ved utgangen av tredje kvartal rådet rederiet over en flåte på 32 skip, hvorav fem lå i opplag. Det øker til seks når AHTS-en - «Siem Garnet» - nå legges i opplag.

– Nå handler alt om å skaffe mest mulig arbeid til skipene gjennom vinteren og å prøve å unngå å sende flere skip i opplag, sier Lie.

Siem Offshore

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter70,577,9
Driftsresultat13,82,2
Resultat før skatt-0,1-0,5
Resultat etter skatt-2,7-2,2
siem offshore
offshorerederi
kristian siem
restrukturering
psv
gjeldskonvertering
Nyheter
Oljeservice
Børs