Tror rederne blir for pessimistiske

Rederne har ikke klart å heve ratene i offshoremarkedet selv i gode perioder. Det kan gjøre vinteren ekstra tøff.

RATENE HOLDES NEDE: Wilhelm P. C. Blystad, befraktningssjef og skipsmegler i Clarksons Platou Offshore, tror rederne kan oppnå mer i offshoremarkedet. Foto: CLARKSONS PLATOU
Oljeservice

– Vi tror at markedet for ankerhåndteringsskip kommer til å bli svært utfordrende for rederne gjennom vinteren, sier befraktningssjef Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou Offshore.

– Dette kommer av naturlig årsaker, som at det vil være færre rigger som jobber gjennom vinteren. Samtidig ser vi at rederne sliter med å løfte markedet når de kan.

Etter en relativt god start på høsten, har den seneste tiden vært mer utfordrende for redere med ankerhåndteringsskip (AHTS) i Nordsjøen.

I august og september oppnådde de gode rater og skipene lå lite til kai. I oktober har det derimot vært betydelig mer lediggang for AHTS-tonnasjen, med til dels svært lave rater.

TJENER IKKE NOK: Ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen seiler med altfor lave rater til å dekke kostnadene. Foto: Richard Normann-Hansen

Mener rederne må løfte markedet

I begynnelsen av denne uken så det lyst ut fra redernes ståsted, da både ConocoPhillips, Wintershall Dea og Equinor sikret seg skip for diverse riggflyttingsoppdrag. Onsdag var ankerhåndteringsmarkedet helt utsolgt på norsk side.

Likevel klarte ikke rederne å dra de helt store ratene ut av den mye etterlengtede aktiviteten. Under samme markedsforhold for bare et par måneder siden fikk AHTS-ene opp mot 1 million kroner pr. dag for å flytte en rigg, ifølge Blystad. I dag, med like mange skip ledige, får de rundt 300.000 kroner dagen. For enkelte av rederiene er dette fortsatt langt under det som må til for å dekke drifts- og kapitalkostnader.

– Rederne er avhengige av å kunne løfte markedet når markedet ligger til rette for det. Da får de gjerne en lengre periode med noe bedre rater både i perioden før og etter en ratetopp. Dette vil kunne generere betydelig bedre inntjening, men det er nok dessverre ikke mulig slik markedet fungerer i dag, sier befraktningssjefen.

Kan kreve mer

Ifølge Blystad ligger utfordringen trolig i at rederne, etter lengre perioder med lav aktivitet og lave rater, blir pessimistiske og «psykologien dårligere».

– Der hvor rederne tidligere ville ha krevd mye mer for båtene sine under lignende markedsforhold, har tiden med skip til kai og lav inntjening gjort at de nærmest blir desperate etter å få båtene ut i arbeid når aktiviteten tar seg opp. Istedenfor å tilby høyere rater når de kan, modererer de ratene til noe som er betydelig under det som mest trolig er oppnåelig nivå, sier befraktningssjefen.

Med dette får rederne bedre utnyttelse av skipene, og ifølge Blystad «legger de samtidig igjen mye penger på bordet som kunne vært med til å dekke en større del av renter og avdrag».