– Det kan ikke bli verre enn høsten 2020

Med sitt eneste skip i kaldt opplag ble det bråstopp for seismikkselskapet EMGS i tredje kvartal. Nå jakter selskapet kunder til neste sommer. 

ARBEIDSLEDIG: Fartøyet «Atlantic Guardian», som er det eneste skipet EMGS for tiden benytter seg av har ligget i kaldt opplag hele kvartalet.  Foto: Tom Gulbrandsen foto
Oljeservice

Det lille seismikkselskapet Electromagnetic Geoservices (EMGS)  omsatte i tredje kvartal for 2,1 millioner dollar, kraftig ned fra 26,9 millioner dollar på samme tid i fjor. 

I løpet av tredje kvartal er det solgt multiklientseismikk for 100.000 dollar, mot et salg på 5,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Hittil i år har selskapet solgt multiklientseismikk for beskjedne 5,5 millioner dollar.

Videre hadde EMGS kontraktsinntekter på 600.000 dollar, og «andre inntekter» på 1,4 millioner dollar i kvartalet. 

Nettoresultatet endte på minus 4,2 millioner dollar, ned fra 5,1 millioner dollar i fjorårets tredje kvartal. 

I fjerde kvartal pleier oljeselskapene å handle hylleseismikk i stor stil.

– Normalt ville vi hatt forventinger til «late sales» i fjerde kvartal, og ikke kunnet si noe. Men i år er alt for usikkert til å ha noen forventinger, sier adm. direktør Bjørn Petter Lindhom til Finansavisen. 

Så langt er det gjort «late sales» for 1,2 millioner dollar som regnskapsføres på fjerde kvartal. 

Electromagnetic Geoservices 

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter2,126,9
Driftsresultat–2,67,5
Resultat før skatt–4,55,8
Resultat etter skatt–4,25,1

Vil hente ny seismikk i 2021

– Vi tror markedet vil fortsette å være humpete også i 2021, men det kan jo nødig bli verre enn høsten 2020 med ingen aktivitet, sier Lindhom.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet kun ett fartøy til disposjon, «Atlantic Guardian». Skipet har imidlertid ligget i kaldt opplag hele kvartalet, i tredje kvartal i fjor hadde selskapet to skip i drift og en flåteutnyttelse på 73 prosent. 

Tidligere i år ble det bestemt å legge innhentingen av ny seismikk på is. Dersom selskapet klarer å sikre nok forhåndsfinansiering håper det å kunne gjennoppta seismikkinnhentingen i løpet av første halvår 2021. 

Så langt har selskapet sikret noe forhåndsfinansiering til en kampanje på norsk sokkel i sommersesongen, men ikke i nærheten av nok til at det ennå kan bli en realitet. 

– Men det er jo positivt at vi har noe på plass, kommenterer Lindhom. 

Selskapet venter også at 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel vil finne sted i løpet av neste år, og at det vil kunne generere både ytterligere «late sales» og nye kontrakter.

Pr. 30. september hadde selskapet en ordrereserve verdt 39,6 millioner dollar, mot 78,3 millioner på samme tid i fjor. 

I slutten av mars besluttet EMGS å legge om til «lavkostnadsdrift», og selskapet strupet virksomheten ved å si opp 90 prosent av de ansatte. Bakgrunnen var kansellerte og forsinkede prosjekter – blant annet som følge av coronaviruset og den lave oljeprisen. Prosessen med å legge om driften skal ifølge selskapet også ha preget tredje kvartal. I fjerde kvartal venter selskapet at de operasjonelle kostnadene vil være under 3 millioner dollar. 

EMGS

  • Seismikkselskap grunnlagt i 2002 med hovedkontor i Trondheim. Konsernsjef er Bjørn Petter Lindhom.
  • Bruker de elektromagnetiske teknologiene CSEM og MT for å lete etter hydrokarboner på havbunnen.
  • Største aksjonærer er Kristian Siems Siem Investments Inc. og Frederik Wilhelm Mohns Perestroika AS.