Slet med corona i Argentina

Lavere boreaktivitet i et corona-rammet Argentina bidro til å dra Archers inntekter ned i tredje kvartal. Selskapet reduserte imidlertid gjelden ytterligere.

MINDRE BORING: Archer opplevde lavere aktivitet i tredje kvartal. Foto: Archer
Oljeservice

Covid-19 hadde sin innvirkning på Archers regnskaper i årets tredje kvartal.

Det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet hadde inntekter på 183,6 millioner dollar – en nedgang på 19 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og 5 prosent fra andre kvartal i år.

Dette skyldes lavere aktivitet, som i hovedsak er knyttet til den selskapets landbaserte borevirksomhet i Argentina etter myndighetenes coronanedstengning av landet.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) landet på 15,6 millioner dollar, inklusive ekstraordinære kostnader i Argentina, mens bunnlinjen fortsatt er rød.

KONSERNSJEF: Dag Skindlo. Foto: Archer

– Til tross for lavere aktivitet, hadde Acher en positiv kontantstrøm fra driften og klarte å redusere netto rentebærende gjeld betydelig, sier konsernsjef Dag Skindlo i kvartalsrapporten.

Aksjen falt 7 prosent på Oslo Børs fredag ettermiddag, riktignok på lav omsetning.

Archer

(Mill. USD)

3. kv./20

3. kv./19

Driftsinntekter

183,6

227,6

Driftsresultat

2,8

11,1

Resultat før skatt

−13,9

−55,4

Resultat etter skatt

−12,3

−56,6

Sikter mot 500

Tross lavere inntjening, reduserte Archer gjelden ytterligere i kvartalet.

For ett år siden hadde oljeserviceselskapet en netto rentebærende gjeld på 607 millioner dollar. Dette var redusert til 520 millioner ved utgangen av tredje kvartal, og målet er at det skal ned til mellom 500 og 515 millioner dollar ved utgangen av 2020. 

Dermed kan gjelden være redusert med over 100 millioner dollar, eller mer enn 900 millioner kroner, på ett år.

I kvartalet inngikk også selskapet en avtale med långiverne om visse endringer i lånevilkårene.

Selskapet har en likviditet på 138 millioner dollar.

Venter høyere aktivitet

Mot slutten av tredje kvartal opplevde Archer en moderat økning i aktiviteten i Argentina, og venter at dette vil øke videre fremover.

Totalt sett venter oljeserviceselskapet høyere aktivitet i fjerde kvartal enn i tredje, men tror inntektene i år vil bli 10-15 prosent lavere enn i 2019.

Selskapet er tilfreds med ordreboken, blant annet etter å ha fått to kontraktsforlengelser for bemanning av plattformer på til sammen 14 installasjoner på britisk sokkel i kvartalet.

Archer

  • Oljeserviceselskap som tilbyr bore- og brønntjenester både onshore og offshore.
  • Ble skilt ut fra riggselskapet Seadrill i 2007, da som Seawell.
  • Seadrill og John Fredriksens Hemen Holding er de to største aksjonærene.
  • Ble notert på Oslo Børs i november 2010 og har i dag en børsverdi på rundt 320 millioner kroner.