Max hodepine for Solstad

Saipem rev bort en fjerdedel av Solstad Offshores ordrereserve da kontrakten for kjempeskipet «Normand Maximus» ble terminert. Nå holder italienerne også tilbake termineringsgebyret på 400 millioner.

UENIGE: Saipem har terminert kontrakten for Solstad Offshores største og dyreste fartøy, subseaskipet «Normand Maximus, og vil heller ikke betale ut termineringsgebyret.  Foto: Solstad Farstad
Oljeservice

I september meldte Solstad Offshore  at Saipem hadde terminert kontrakten for rederiets største og dyreste fartøy, subseaskipet «Normand Maximus», fire år før opprinnelig utløp.

Det skaper masse hodebry for Skudeneshavn-rederiet.

I en børsmelding datert 1. oktober fremgår det at Solstad, som eier 25 prosent av det kostbare skipet, har garantert for leasingavtalen. Bestemmelser i denne kan i verste fall kreve at Solstad må kjøpe ut skipet dersom det ikke kommer en ny kontrakt på plass.

I tillegg hevder Saipem nå at det har krav på penger for et påstått kontraktsbrudd. Kravet tilsvarer beløpet Solstad skulle ha fått på konto 4. desember som kompensasjon for termineringen; 44,3 millioner dollar, eller om lag 400 millioner kroner.

Det er en prosess som pågår i kontrollerte former
Lars Peder Solstad, Solstad Offshore

Kravet bestrides imidlertid.

– Det er et teknisk krav som er helt uforståelig for oss. Dette er sannsynligvis bare et forsøk på å trenere betalingen, sier Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad til Finansavisen.

Det pågår nå en dialog med leasingselskapet som eier fartøyet for å komme frem til en løsning som hensyntar termineringen.

– Vi har en god dialog med leasingselskapet, som igjen har god dialog med sine långivere. Det er en kontrollert situasjon, sier Solstad.

Stor nedskrivning

En annen brutal effekt av at Saipem avsluttet avtalen var at 1,9 milliarder kroner forsvant som dugg for solen fra Solstads ordrereserve, som nå er nede i 6,1 milliarder kroner.

Av nedskrivningene på 862 millioner kroner som rederiet tok i tredje kvartal, er mesteparten relatert til bortfallet av kontrakten for «Normand Maximus».

I september sa Solstad Offshore-sjefen til Finansavisen at han er trygg på at fartøyet, som også kan benyttes innen offshore vind, snart skal kunne få nye oppdrag.

– Vi jobber med å få alternative kontrakter, sier Solstad nå.

For øyeblikket ligger giganten til kai i Mekjarvik utenfor Stavanger, før det etter planen skal videre til et, for Finansavisen, ukjent sted over helgen.

FÅR MER HODEBRY: Konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore. Foto: Iván Kverme

Største og dyreste

«Normand Maximus», er Solstads desidert største og dyreste skip. Giganten med hele 39.111 hestekrefter ble levert fra Vard Brattvåg i 2016 og gikk da rett inn på kontrakt med Saipem.

Prisen for skipet ferdig utrustet var 382 millioner dollar, eller cirka 3 milliarder kroner med datidens valutakurs.

Skipet ble finansiert gjennom en salgs- og tilbakeleieavtale, hvorpå det ble solgt til et selskap eid med 75 prosent av leasingselskapet AGC og 25 prosent av Solstad.

Et syndikat med DNB, NIBC, Swedbank, GIEK og Eksportkreditt Norge stod for finansieringen av fartøyet. I skipsregisteret er DNB oppført med et pant på 347,6 millioner dollar.

Subseaskipet var ikke en del av Solstads nylig fullførte restrukturering, som vil vises igjen på både balanse og regnskap fra og med fjerde kvartal. Solstad Offshore vil få en positiv effekt på egenkapitalen på 11 milliarder kroner etter restruktureringen.

Solstad Offshore

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter1.315,91.480,3
Driftsresultat-822,6-113,9
Resultat før skatt-1.144,2-997,6
Resultat etter skatt-1.147,6-1.005,1

Solstad Offshore

  • Norges største offshorerederi med hovedkontor i Skudeneshavn.
  • Er et resultat av sammenslåingen av rederiene Solstad Offshore, Rem Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply. Har Kjell Inge Røkke og John Fredriksen på eiersiden.
  • Har en flåte på 127 offshorefartøyer, bestående av subsea konstruksjonsskip (CSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og plattformforsyningsskip (PSV).
  • 23 skip lå i opplag ved utgangen av tredje kvartal.
  • GJennomførte nylig en finansiell restrukturering hvor det fikk fjernet rundt 10 milliarder kroner i gjeld fra balansen. 
  • Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 405 millioner kroner.
  • Lars Peder Solstad er konsernsjef.
solstad offshore
lars peder solstad
normand "maximus"
subsea
saipem
terminering
ordrereserve
offshorerederi
soff
Nyheter
Oljeservice
Energi
Børs
Olje