DOF Subsea har fått på plass en avtale med Beach Energy i Australia. Det er forventet at prosjektet vil bli utført i tredje kvartal neste år. Det gjelder Otway Offshore Project Phase 4, går det frem av børsmeldingen.