Klar for å bli større i rigg

Odfjell Drilling ønsker å ta på seg mer riggkapasitet, og overvåker restruktureringsprosessene i andre riggselskaper. – Vi er åpne for alt, sier konsernsjef Simen Lieungh.

PRESENTERER: Konsernsjef Simen Lieungh presenterer Odfjell Drillings kvartalsrapport på en webcast i ettermiddag. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

I fjor kjøpte Odfjell Drilling en rigg, og i år har selskapet skrapet en annen. 

Med en god ordreinngang er riggselskapet klar for å knytte til seg flere rigger.

– Vi er åpne for mer kapasitet, sier Simen Lieungh, som torsdag presenterte resultatene for tredje kvartal.

Han sier dette kan gjøres på flere måter, og nevner blant annet samarbeidet selskapet har med kinesiske CIMC Raffles, hvor det kjøpte Deepsea Nordkapp fra. 

– Å kjøpe en rigg og ta eierskap krever en del, og vi har ikke lyktes med kineserne i det siste, men det er andre muligheter, sier Lieungh, og fortsetter:

– Det er restruktureringsprosesser på gang. Seadrill har gående en prosess, og vi ser andre internasjonale selskaper med eiendeler som kan være interessante. Vi er åpne for det som kan skape verdier. 

– Det kan være å slå sammen eiendeler, delvise fusjoner og oppkjøp (M&A, red.anm.), det kan  være hva som helst.

Venter økt aktivitet

Odfjell Drilling er et av få riggselskaper som jevnt og trutt har klart å hanke inn kontrakter for sine borerigger.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en ordrebok på 2,6 milliarder dollar inklusive opsjoner, opp fra 2,2 milliarder dollar i årets andre kvartal. Eksklusive opsjoner var ordreboken på 1,4 milliarder dollar.

Jeg tror vi får noen år med økt etterspørsel etter olje og gass
Simen Lieungh, Odfjell Drilling

Tross usikkerheten som er i riggmarkedet, tror Odfjell Drilling det kan komme flere oppdrag i Norge.

«Vi tror trenden vil fortsette etter at norske myndigheter har gitt midlertidige skatteincentiver for oljeselskapene på norsk sokkel,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Lieungh utdyper:

– Hele offshoreindustrien er underinvestert. Det er mye snakk om grønt skifte, men hvis verden kommer tilbake etter covid-19 så vil behovet for olje vil være høyere enn det som er ventet. Jeg tror vi får noen år med økt etterspørsel etter olje og gass.

Han mener markedet som Odfjell Drilling i hovedsak opererer i – markedet for moderne rigger i værharde områder – er «relativt ok.

– Vi er nokså optimistiske. Aktivitetsnivået vil komme opp og tilbudssiden er begrenset. Det finnes mange rigger, men det er stadig færre som kundene er interessert i. 

Han mener at 30–40 prosent av den globale flåten bør skrapes for å skape balanse i markedet.

Odfjell Drilling

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter210,4214,7
Driftsresultat38,346,8
Resultat før skatt20,021,5
Resultat etter skatt19,220,5

Leverer resultater

Odfjell Drilling   fortsetter å levere gode resultater.

Med en oppetid på riggene på godt over 99 prosent på de fleste av riggene, fikk riggselskapet inntekter på 210 millioner dollar i årets tredje kvartal. 

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 87 millioner dollar, med en driftsmargin på 41 prosent i årets tredje kvartal. 

Dette er ned fra 94 millioner dollar i samme periode i fjor, men samtidig på linje med det analytikerne ventet og opp fra 81 millioner dollar i årets andre kvartal.

– OK TALL: Analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets. Foto: Sparebank 1 Markets

Likevel falt Odfjell Drilling-aksjen rundt 8 prosent rundt lunsjtider torsdag. Det skyldes ikke kvartalsrapporten, ifølge analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets.

– Tallene var ok og som ventet, så det er nok i større grad makroforhold som sender aksjen ned i dag, samtidig som aksjen har steget mye i det siste, sier Lyngvær, og viser blant annet til gårsdagens nedgang i oljeprisen.

Oljeprisnedgangen bidro til at oljeservicesektoren på Oslo Børs falt torsdag, deriblant riggaksjene.

Odfjell Drilling-aksjen har også steget mye den seneste måneden, og selv om man inkluderer nedgangen i går, er den opp mer enn 30 prosent siden slutten av oktober.

I motsetning til konkurrentene, mener Lyngvær at Odfjell Drilling står sterkt rustet for fremtiden, med en sterk balanse og god ordrereserve.

– Selskapet har mer jobb enn rigger, sier han.

Satser mer grønt

Odfjell Drilling har tre divisjoner, og riggselskapet har besluttet å endre navnet på Drilling & Technology-segmentet til Energy.

«Det skaper muligheter for vekst i den eksisterende porteføljen og i nye markeder innen energisektoren og andre potensielle områder,» skriver selskapet i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Energy-segmentet skal fortsatt inneholde plattformboretjenester og ingerniørvirksomhet, men skal også søke vekst innen «bærekraftige energiløsninger», opplyser Odfjell Drilling.

Tidligere i år ble det kjent at selskapet har kjøpt seg inn i oppstartsselskapet Oceanwind, som skal eie og operere flytende vindmøller.

Odfjell Drilling 

  • Boreentreprenør- og oljeservicekonsern som eier borerigger og bemanner plattformer.
  • Opererer en flåte på fem borerigger, hvorav det eier fire selv.
  • Konsernsjef er Simen Lieungh.
  • Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 3,8 milliarder kroner.
  • Største aksjonær er Helene Odfjells selskap Odfjell Partners med drøyt 60 prosent av aksjene.