Null i inntekter for Fredriksen-selskap

STØRST: John Fredriksens Hemen Holding er største aksjonær i Northern Drilling. Foto: Knut Magnus Rygh
Oljeservice

Northern Drilling hadde ingen inntekter i tredje kvartal, bare administrative utgifter på 0,7 millioner dollar, fremgår det av kvartalsrapporten til det John Fredriksen-dominerte riggselskapet.

Selskapet hadde en kontantbeholdning på 20,8 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Northern Drilling 

(Mill. dollar)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter00
Driftsresultat-0,7-0,5
Resultat før skatt-0,7-0,7
Resultat etter skatt-0,7-1,2

Northern Drilling

  • Riggselskap med eierskap i to boreskip under bygging i Sør-Korea. 
  • Konsernsjef er Scott McReaken. 
  • Største aksjonær er John Fredriksen.