Har fått begge rigger i arbeid

Northern Ocean har lenge bare hatt en rigg i arbeid, denne høsten har begge kommet i gang på norsk sokkel. 

KOM I ARBEID: Riggen «West Bollsta» gikk inn på kontrakt for Lundin Energy i oktober.  Foto: Northern Ocean
Oljeservice

John Fredriksens ferskeste riggsatsing på børs, Northern Ocean,  la mandag morgen frem sine resultater for tredje kvartal. 

Driftsinntektene endte på 21,4 millioner dollar, ned fra 24,8 millioner dollar i foregående kvartal. I løpet av kvartalet hadde selskapet en rigg i drift. Kvartalet endte med et nettotap på 8,1 millioner dollar.

Northern Ocean

(Mill. USD)3.kv/203.kv/19
Driftsinntekter21,4--
Driftsresultat−6,70,06
Resultat før skatt−9,2−0,4
Resultat etter skatt−8,1−0,4

Northern Ocean

  • Riggselskap som ble skilt ut av Northern Drilling i 2019.
  • Eier de to halvt nedsenkbare boreriggene «West Mira» og «West Bollsta», som ble med fra utskillelsen.
  • Ble notert på Oslo Børs i februar 2020. John Fredriksen eier rundt 40 prosent av selskapet.

Lange kontrakter

Selskapet eier to borerigger, «West Mira» og «West Bollsta», som hadde en teknisk oppetid på 79 prosent i løpet av tre måneders perioden. 

«Mira» har vært på en lengre kontrakt for Wintershall Dea i Nordsjøen og Norskehavet siden november i fjor, men hadde i kvartalet om lag 20 dager uten arbeid som følge av reparasjoner på den dekkskran. Reparasjonen av den ødelagte kranen, og innkjøp av ekstradeler bidro til å heve de operasjonelle kostnadene i kvartalet med 1,6 millioner dollar. «Mira» er på fast kontrakt med Wintershall gjennom fjerde kvartal 2021.

I oktober kom også «Bollsta» i arbeid, på en kontrakt for Lundin Energy i Barentshavet. Denne kontrakten har en fast varighet ut andre kvartal 2022, i tillegg kommer opsjoner på ytterligere arbeid.

Pr. 30. september hadde Northern Ocean en ordrereserve verdt 269 millioner dollar.

Kraftig kursfall

2020 har neppe vært riktig år å notere et riggselskap på Oslo Børs, siden selskapet ble notert 26. februar med noteringskursen 37,89 kroner har aksjen falt som en sten, og er ni måneder senere ned 67,05 prosent til 8,60 kroner.

På sikt har Nortern Ocean fortsatt troen på riggmarkedet, og skriver i kvartalsrapporten at det tror markedet på norsk sokkel vil rebalanseres raskere enn det internasjonale markedet. 

Venter på nybygg

Også selskapet Northern Ocean er spunnet ut av, Northern Drilling NODL, har i likhet med de fleste andre selskaper i riggsektoren falt tungt i år. Hittil i år er NODL-kursen ned 70,65 prosent til 6,06 kroner. 

Northern Drilling har for tiden ingen aktive rigger, dermed uteblir også inntektene. Utgiftene begrenset seg til administrative kostnader på 0,7 millioner dollar.

Selskapet venter på å ta levering av boreskipene «West Aquila» og «West Libra» som er under bygging ved Daewoo-verftet i Sør-Korea. Fartøyene skal etter planen stå ferdig i løpet av første halvår neste år. 

Northern Drilling

  • Riggselskap med eierskap i to boreskip under bygging i Sør-Korea. 
  • Konsernsjef er Scott McReaken. 
  • Største aksjonær er John Fredriksen.

Northern Drilling 

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter00
Driftsresultat-0,7-0,5
Resultat før skatt-0,7-0,7
Resultat etter skatt-0,7-1,2
nol
NODL
northern ocean
northern drilling
john fredriksen
Nyheter
Oljeservice
Børs