Mer trøbbel for Fredriksens superrigger

Det har vært nok en uønsket hendelse på «West Bollsta». Operatøren Seadrill vil bruke 14 dager på reparasjonsarbeider på boreriggen.

NÆRMERE LAND: Den Seadrill-opererte riggen «West Bollsta», som eies av Northern Ocean. Foto: Northern Ocean
Oljeservice

«West Bollsta», en av de to superriggene til John Fredriksen-kontrollerte Northern Ocean, har beveget seg nærmere land utenfor Hammerfest for nødvendige reparasjoner etter nok en uønsket hendelse.

Mandag varslet Lundin Norway, som benytter riggen til leteboring i Barentshavet, Petroleumstilsynet om at en såkalt «gooseneckring» hadde løsnet og falt ned langs et stigerør.

«Vi kan bekrefte en hendelse med en fallende gjenstand om bord på boreriggen West Bollsta, på lokasjon på Polmak-prospektet (PL 609) i Barentshavet 30. november, skrev kommunikasjonsrådgiver Brage Rønningen i Lundin Energy Norway i en e-post til Finansavisen onsdag kveld.

Det skal ikke være karakterisert som en alvorlig hendelse, men det er likefullt den andre på svært kort tid. Riggen, hvor Seadrill står for driften, granskes fortsatt etter at et stigerør på 26,5 tonn løsnet i forbindelse med en løfteoperasjon og falt ned på boredekket i midten av oktober.

Finansavisen har vært i kontakt med Seadrill, som henviste til Lundin.

Tar to uker

Ifølge Rønningen i Lundin var riggoperasjonen på Polmak avsluttet da hendelsen inntraff, og brønnen var allerede plugget og forlatt. Ingen i besetningen kom til skade. 

Riggoperatør Seadrill har anslått overfor Lundin at reparasjonsarbeidet vil ta rundt to uker. 

Riggen behøver ikke å gå til kai for å utføre arbeidet, men er flyttet nærmere land. Når reparasjonene er fullført vil den gå til Bask-prospektet i PL 533. 

Det vil også bli gjennomført en granskning av hendelsen, ledet av Seadrill, med Lundin representert i granskningsgruppen. Petroleumstilsynet opplyser til Finansavisen at de ikke vil granske denne hendelsen.

Northern Ocean-aksjen falt 14 prosent på Oslo Børs tirsdag, men steg 15 prosent onsdag og er foreløpig opp 8 prosent torsdag formiddag.

Flere avvik

Heller ikke for Northern Oceans andre rigg, «West Mira», går operasjonene knirkefritt.

I tredje kvartal var riggen ute av drift i 20 dager som følge av reparasjoner på en kran. Det bidro til både lavere inntekter og høyere kostnader for riggselskapet.

Tidligere i år ble riggen gransket av Petroleumstilsynet etter en utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke under en boreoperasjon for Wintershall Dea på Mariafeltet i Norskehavet.

Det ble indentifisert fire avvik, noe som i stor grad sammenfalt med avvik fra en hendelse i januar.

«Seadrill har dermed ikke sikret at styring av HMS ble korrigert, fulgt opp og forbedret for å ivareta læring fra tidligere hendelse på West Mira», skrev tilsynet.

Det var Finansavisen som avdekket hendelsen i januar da en livbåt løsnet fra festet sitt og falt i sjøen etter at en stor bølge traff skroget, rett under en av livbåtstasjonene.

Livbåten ble funnet en uke senere, men hendelsen bidro til at Northern Ocean tok nedskrivninger på 7,7 millioner dollar i første kvartal.