Målstreken nærmer seg, men først venter nytt skjebnemøte

Til tross for store fremskritt i restruktureringsarbeidet må Siem Offshore igjen be obligasjonseierne om mer pusterom. Sist gang var det så vidt det ble «tommel opp».

SLITER: Siem Offshore sliter med ankerhåndteringsflåten. Av ti AHTS-er ligger tre i opplag. «Siem Emerald» (nærmest) er én av dem. Foto: anders horntvedt
Oljeservice

Siem Offshore   i Kristiansand har en netto rentebærende gjeld på vel 920 millioner dollar – 8 milliarder kroner – som det ikke er i stand til å betjene i dagens svake offshoremarked.

Det jobbes derfor med en langsiktig gjeldsløsning, med et mål om å lande det før nyttår.

Offshorerederiet har gjort enorme fremskritt med de sikrede långiverne, og anser nå å være i sluttfasen i forhandlingene med disse. Likevel må målstreken forskyves nok en gang.

Eierne av to obligasjonslån på til sammen 1,1 milliarder kroner, bes nå om å forlenge perioden med rente- og avdragsfritak, samt lettelser i lånevilkår, med tre måneder til ut mars 2021.

Det fremgår av en børsmelding mandag.

På håret

I motsetning til de sikrede långiverne, som i våres gikk med på en stillstandsavtale frem til 30. april 2021, har obligasjonseierne kun gått med på korte fritaksperioder.

Den forrige tremånedersforlengelsen fra oktober var det på håret at Siem Offshore fikk igjennom. Kravet til oppslutning på to tredjedeler ble oppnådd med svært knapp margin.

I det ene lånet var oppslutningen på 68,90 prosent. I det andre var andelen som ga tommel opp noe høyere; 77,43 prosent.

Uten godkjennelse fra obligasjonseierne står hele restruktureringen i fare. Møtet hvor forslaget skal stemmes over skal avholdes 30. desember.

Fremskritt

I innkallingen til obligasjonseieremøtet opplyses det at det spesielt de siste ukene er gjort store fremskritt med de sikrede långiverne – norske og europeiske banker.

Ifølge skipsregisteret er DNB, SR-Bank, ABN Amro og Hamburg Commercial Bank blant dem.

Selskapet skriver at det er i sluttfasen med å komme frem til en enighet med disse om et «term sheet» som inneholder hovedvilkårene for restruktureringen.

Det forutsetter imidlertid avtaler med obligasjonseierne, samt kreditorene i Brasil. Selv om det går fremover med sistnevnte, tror Siem Offshore det er usannsynlig å være i havn før nyttår.

– Vi har laget en plan som er presentert til våre långivere og som er under diskusjon. Det er en femårsplan som i stor grad bygger på konservative rateforventninger fremover, sa finansdirektør Dagfinn B. Lie til Finansavisen i oktober.

Han sa videre at planen innebærer reduserte avdrag og gjeldskonvertering.