Awilco terminerer sin andre nybyggingskontrakt

Awilco Drilling har terminert nok en nybyggingskontrakt. Dermed vil riggselskapet ikke ha noen rigger under bygging.

FRA TO TIL NULL: Awilco Drilling har nå terminert begge byggekontraktene ved Keppel FELS-verftet i Singapore. Illustrasjon: Moss Maritime
Oljeservice

Awilco Drilling AWDR har terminert kontrakten med verftet Keppel FELS for byggingen av sin andre borerigg – Nordic Spring.

Begrunnelsen er kontraksbrudd, og riggselskapet krever nå tilbakebetalt 43 millioner dollar i avdrag som er betalt inn til verftet, pluss renter.

Med denne termineringen har Awilco Drilling ingen rigger under bygging.

Keppel terminerte først

Fra før hadde verftet Keppel FELS terminert den samme byggekontrakten.

I starten av desember sendte nemlig verftet en melding til Awilco Drilling om at kontrakten heves med begrunnelse i at riggselskapet ikke ville være i stand til å betale avdraget som forfaller i mars neste år.

Verftet forbeholdt seg samtidig retten til å beholde beløpene som er innbetalt av Awilco Drilling – cirka 43 millioner dollar – i tillegg til å få refundert kostnader ved prosjektet frem til datoen for avslutningen av byggearbeidene.

Har terminert begge kontraktene

Dermed går det mot voldgiftsretten i London – ikke bare om riggen Nordic Spring, men også søsterriggen Nordic Winter, som ble terminert tidligere i år.

Striden står om rundt 100 millioner dollar, tilsvarende nærmere 900 millioner kroner, som totalt er innbetalt i forbindelse med kontrakter på bygging av de to moderne riggene som opprinnelige skulle leveres våren 2021 og i mars 2022.

Hvis selskapet vinner frem i voldgiftssakene og får refundert innbetalingene som har funnet sted så langt, betyr det at det et oppgjør tilsvarende rundt 16,50 kroner pr. Awilco Drilling-aksje.

Awilco Drilling har også opsjon på bygging av en tredje rigg med samme design, men etter det Finansavisen erfarer er det ikke tatt noen avgjørelse på denne ennå.

Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra selskapet før avisen gikk i trykken tirsdag.

Terminering har gitt kurshopp

Aksjemarkedet ser ikke ut til å bli skremt over at Awilco Drillings byggekontrakter termineres – snarere tvert imot.

Da Keppel FELS sendte sitt termineringsvarsel på Nordic Spring for tre uker siden, steg aksjen umiddelbart mer enn 50 prosent, før den falt litt tilbake.

I går steg Awilco Drilling et par prosent på Oslo Børs.

De seneste to månedene har aksjen gått fra 2,12 til 4,71 kroner – en oppgang på 122 prosent.