Ser 50 prosents oppside i Odfjell Drilling

Med forventninger om en oljepris på 60–70 dollar pr. fat i år, anbefaler Fearnley Securities kjøp av flere oljeserviceaksjer.

SER STOR OPPSIDE: Odfjell Drilling er eneste riggselskap som får en kjøpsanbefaling av Fearnley Securities. Her boreriggen Deepsea Stavanger Foto: Africa Energy
Oljeservice

Etterspørselen etter råolje falt markert da covid-19-bølgen traff verden tidlig i vår.

Fearnley Securities tror vaksinering, økt immunitet og færre restriksjoner fra myndighetene vil bidra til å rebalansere oljemarkedet. Med forventninger om at det også blir et skuffende oljetilbud fra landboringen i USA, ser meglerhuset for seg en oljepris på 60–70 dollar fatet i år.

«Dette vil legge til rette for en sterk kursutvikling for lete- og produksjonsselskapene (E&P) og bedre fundamentale forhold for oljeserviceselskapene,» skriver Fearnley Securities i en sektorrapport.

Gode vekstutsikter for Aker BP

Når det gjelder oljeaksjene, er Aker BPAKERBP blant dem som får en kjøpsanbefaling av Fearnley Securities.

Ifølge meglerhuset har selskapet «attraktive vekstutsikter, en robust balanse og drar fordeler av den midlertidige skattepakken på norsk sokkel».

Kursmålet er satt til 260 kroner, noe som betyr at Fearnley ser en oppside på 22 prosent fra tirsdagens kurs.

Ser stor oppside i Odfjell

Riggaksjene har hatt en forferdelig utvikling i 2020, der flere av dem som er notert på Oslo Børs har falt 80–90 prosent.

Globalt har fem av de store riggselskapene fått konkursbeskyttelse (Chapter 11), der gjeld for mer enn 15 milliarder dollar er blitt kuttet. Fearnley tror dette vil være fundamentet for at 2021 blir året for fusjoner og oppkjøp (M&A)

Med forventninger om at en høyere oljepris vil bedre forholdene for oljeserviceselskapene, tror Fearnley også på tegn til bedring i riggsektoren på sikt.

«Basert på dagens utsikter, venter vi at aktiviteten både i flyter- og jackup-markedet vil nå bunnen i midten av 2021, mens ratene vil holdes nede de neste tolv månedene».

Meglerhuset har kun én kjøpsanbefaling innen rigg – Odfjell Drilling  . Kursmålet på aksjen er satt til 25 kroner. Det tilsvarer en oppside på nesten 50 prosent fra dagens kurs.

I tillegg er Fearnley positiv til å investere i obligasjonsgjelden i Shelf Drilling  , Diamond Offshore og Noble.

Har kjøp på BW Offshore

Innen feltutvikling foretrekker Fearnley selskaper med sterke balanser og en god, fri kontantstrøm.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Aker Solutions  (kursmål 19 kroner), Subsea 7  (kursmål 115 kroner) og BW Offshore  (kursmål 50 kroner). Oppsiden i de tre aksjene er dermed på henholdsvis 19, 33 og 27 prosent fra dagens kursnivåer.

Meglerhuset er derimot ennå ikke blitt optimistisk til seismikksektoren, og har en salgsanbefaling på TGS  .

«Bedre risk/reward kan man finne i andre oljeservicesegmenter,» skriver Fearnley i sin rapport.