Riggdøden tok seg opp i fjor

Det ble skrapet nærmere 50 borerigger i 2020, langt flere enn ventet.

Fortsatt jobber det gamle slitere på norsk sokkel. Her boreriggen Borgland Dolphin. Foto: TCH
Oljeservice

Ved inngangen til 2020 begynte riggselskapene så vidt å skimte lyset, men covid-19 og et kraftig fall i oljeprisen snudde opp ned på hele sektoren igjen.

Nedturen bidro imidlertid til noe positivt – at flere borerigger ble skrapet.

Ifølge en opptelling som meglerhuset Kepler Cheuvreux har gjort, ble til sammen 27 flytende og 20 oppjekkbare borerigger sendt på skraphaugen i 2020.

Til sammenligning ble det skrapet 21 flytende borerigger i 2018 og bare 12 i 2019.

– Det er sendt rigger på skraphaugen i stor stil, sier analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux.

VENTER LITT LAVERE SKRAPETAKT I ÅR: Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux. Foto: nn

Hjelper på lang sikt

Antallet overgikk hans forventninger med god margin. I mars så han for seg at 12 flytere ville bli sendt til de evige jaktmarker, mens resultatet altså ble langt over det dobbelte.

– Hvilken betydning vil skrapingen ha på riggmarkedet?

– På kort sikt hjelper det ingenting fordi det er rigger som ligger i kaldt opplag som tas ut, samtidig som at etterspørselen ikke tar seg opp, sier Olsvik.

– Det hjelper imidlertid på to–tre års sikt. Da venter vi at etterspørselen er høyere og at markedet derfor strammer seg raskere til enn det ellers ville ha gjort, legger analytikeren til.

Avtagende skraping

Olsvik venter en viss skraping i år også ettersom en rekke av de store riggaktørene vil komme ut av omfattende restruktureringer. I disse vil de kvitte seg med eldre tonnasje og rigger i opplag.

Analytikeren tror likevel ikke på samme skrapetakt som i fjor.

– I antall blir det nok mindre enn i 2020. De store amerikanske riggselskapene tar nok noen til, og så har Seadrill sagt at de vil skrape inntil ti flytere. Det blir den store bolken, sier han.

Pacific Drilling er nettopp ute av konkursbeskyttelse (Chapter 11), og store riggselskaper som Valaris, Noble, Diamond Offshore og Seadrill vil ha fulgt etter i løpet av året.

Kontrakter i Brasil

2020 var preget av en rekke kanselleringer og termineringer av kontrakter, men dette ser nå ut til å ha bremset opp.

De seneste dagene har det kommet noen positive nyheter på kontraktsfronten. Blant annet har brasilianske Petrobras tildelt to borekontrakter denne uken.

Selskapene Constellation og Ocyan skal leie ut hvert sitt boreskip til oljeselskapet i henholdsvis 425 og 810 dager, der sistnevnte er en kontraktsforlengelse av en eksisterende kontrakt. Ratene er ikke offentliggjort, men ifølge Kepler Cheuvreux snakkes det om høyt på 100.000 dollar-tallet.

De to kontraktene kommer i tillegg til to kontrakter som Petrobras tildelte i desember. Da fikk ultradypvannsriggene Sevan Developer og SS Amazonia hver sin treårskontrakt, med oppstart i tredje kvartal i år. Ifølge Kepler skal ratene her ligge på henholdsvis 130.000 og 140.000 dollar pr. dag.

Her hjemme fortsetter Odfjell Drilling å hanke inn jobber. Denne uken ble selskapet tildelt en kontrakt av Neptune for boring av ytterligere to brønner med semiriggen Deepsea Yantai. Dermed har riggen garantert arbeid ut året. Dersom alle opsjoner blir erklært, kan den imidlertid ha beskjeftigelse til midten av 2023. Riggen opereres av Odfjell Drilling, men eies av CIMC Raffles.