– Veldig sjelden at banker tar kontroll på denne måten

ABG-analytiker Lukas Daul mener det ikke er tiden for å gjøre noe drastisk i Borr Drilling: – Selskapet må gjøre noe med kapitalstrukturen, men helst ikke når riggmarkedet ligger nede med brukket rygg. 

SLAKTEPLANEN: Lukas Daul, analytiker i ABG Sundal Collier, mener alle selskaper som er på dypt vann har løsninger som den DNB skal ha arbeidet med. Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

Borr Drilling-aksjen raste etter at DNs nettutgave natt til onsdag skrev at DNB åpner for at bankene overtar selskapet, deler det opp og kvitter seg med mange av riggene.

Midt på dagen onsdag var Borr-kursen ned 14 prosent og børsverdien av Tor Olav Trøims riggselskap redusert til drøye 1,6 milliarder kroner.

I et konfidensielt dokument fra DNB som DN har fått tilgang til, fremgår det at banken i forrige uke la frem en alternativ plan som kan iverksettes dersom Borr ikke lykkes i å få på plass en restruktureringsavtale med sine kreditorer.

– Slike dokumenter finnes i hver eneste situasjon hvor man har en problemstilling lik den Borr er i nå. Det er nok helt naturlig at kreditorene jobber med flere forskjellige alternativer i slike situasjoner. Forskjellen her er at media har fått tak i de konfidensielle dokumentene, sier Lukas Daul til Finansavisen.

Backup-planen – med kodenavnet «Project Eleven» – innebærer at DNB og det britiske spesialfondet Hayfin Capital overtar selskapet, deler det opp og kvitter seg med restene.

Såvidt Finansavisen forstår skal dokumentet DN refererer til være en skisse for en av mange potensielle back-up løsninger i tilfelle man ikke kommer til enighet med selskapet om videre restrukturering.

En talsperson for Hayfin avslo å kommentere saken overfor Finansavisen onsdag. 

DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen sier at banken ikke ikke anledning til å kommentere konkrete kundeforhold.

HOVEDINVESTOR: Tor Olav Trøim er største eier i Borr Drilling. Foto: Leikny Havik Skjærseth

– Veldig sjeldent

Daul sier at det hører til sjeldenhetene at en bank går inn og tar eierskap i rigger på den måten DNB skal ha åpnet for her.

– Det er veldig sjelden det skjer. Vi har sett at bankene har tatt eierskap i supplyselskaper etter restruktureringer, men i boreentreprenørbransjen har vi ikke sett det praktisert på denne måten, sier ABG-analytikeren.

Borr Drilling sendte ut en melding like før børsen åpnet onsdag og skrev at styret er «høyst sikre på å gjennomføre planen for bedret likviditet og egenkapital».

– De har lagt frem en plan og vil holde seg til den. Hva som skjer på selve forhandlingsrommet er opp til de forskjellige aktørene. Det er nok mange forskjellige interesser å ta hensyn til, sier Daul, og legger til:

– Kapitalstrukturen må tilpasses – det er klart. Borr ønsker å gjøre det på et tidspunkt der markedet forhåpentligvis  er bedre og sentimentet mer positivt hos investorene – ikke nå som riggmarkedet ligger nede med brukket rygg.

Ikke ønskelig å selge

Clarksons Platou Securities tolker det dithen at «back up»-planen kun blir relevant dersom Borr skulle mislykkes med den forestående emisjonen, ifølge en oppdatering. 

Meglerhuset viser til at selskapet julaften meldte om sterke indikasjoner fra sine hovedaksjonærer til å støtte emisjonen, slik som i de forrige rundene.

«Vi trekker også frem at en slik plan vil trenge bred støtte fra majoriteten av selskapets stakeholders om den skal bli implementert frivillig. Ellers må det bli tatt til retten», heter det.

Snittgjelden i hver av riggene DNB og Hayfin har sikkerhet i ligger på 55 millioner dollar. Sikkerheten mot verftene er imidlertid hele 85 millioner dollar pr. rigg, tilsvarende henholdsvis 470 og 720 millioner kroner.

Hayfin har sikkerhet i tre rigger, mens banksyndikatet, som ved utløpet av 2019 besto av blant andre DNB, Danske Bank, Citi og Goldman Sachs, har sikkerhet i åtte rigger. 

Daul understreker at tidspunktet for å selge, ikke er til stede. 

– Det er vanskelig nok å selge rigg i dagens marked. Verftene ønsker nok å holde liv i Borr for å ikke bli sittende med strandede eiendeler nok en gang, sier han. 

Chapter 11-rally

Borr støvsugde markedet for oppjekkbare borerigger fra etableringen i 2016 og brukte milliardbeløp på satsingen. Spørsmålet er hvor det gikk galt. Daul mener det startet skjevt med at gjeninnhentingen av riggmarkedet tok lengre tid enn man trodde. 

ABG-analytikeren påpeker at riggselskapene for ett år siden hadde en mer fremoverlent strategi. Anbudsaktiviteten var på vei opp, man bød høyere og høyere rater, og så at den underliggende aktiviteten var på vei oppover. 

– Så falt oljeprisen og pandemien kom og slo bena under sektoren helt fullstendig. Etter det har det vært chapter 11-filing left, right and center, sier Daul.

– Det er nokså unikt at en helt industri havner i en sånn krise.

Møter gjeldsvegg

Planen Borr nå jobber med ble varslet julaften og skal forbedre likviditeten med 925 millioner dollar – vel 8 milliarder kroner – de neste to årene. 

Forfall og renter på verftsfasiliteter og gjenværende nybyggingsforpliktelser – totalt 1,8 milliarder dollar – skyves til ulike tidspunkter i første halvår 2023. 

Bankene og Hayfin gikk i september i fjor med på å forlenge løpetiden på fasiliteter på totalt 595 millioner dollar til januar 2023, mens forfallsdatoen for selskapets konvertible obligasjonslån på 350 millioner dollar i mai samme år forblir uendret. 

En avtale forutsetter at det hentes inn 40 millioner dollar i ny egenkapital, noe selskapet venter å ha på plass innen utgangen av januar. Emisjonen blir den tredje på et snaut år.

Det lyktes ikke Finansavisen å komme i kontakt med Tor Olav Trøim onsdag.

BORR
borr drilling
lukas daul
abg sundal collier
Nyheter
Oljeservice
Børs